Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Слаб интерес към офисите

Над 2/3 от служителите работят по домовете си

Кризата се отразява по различен начин на отделните сегменти от пазара на недвижимите имоти. Слабият интерес към офис площите се запазва и в края на годината. Наетите офиси от януари до края на септември са  с около 60% по-малко в сравнение със средните стойности за последните пет години, отбелязват от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton.

Повечето фирми не бързат да наемат нови площи. Част тях дори търсят възможности да преотдават вече наети пространства, за да оптимизират разходите си.

„През следващите месеци очакваме ръст на преотдаването на площи, които към момента не са необходими на наемателите, но те нямат опция да ги освободят заради подписаните дългосрочни договори. Това се случва в Европа и в глобален план, и очакваме този процес да се прояви по-видимо през следващите тримесечия“, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield Forton.

Според проучване сред собственици на бизнес сгради и наематели, проведено през първата половина на октомври, под 1/3 от служителите в София работят от офиса. Допитване сред компании с общо над 42 000 служители показва, че 84% от тях нямат яснота кога ще върнат за постоянно хората си в офиса, а 15% планират да направят това до пролетта на 2021 година. Нагласите се променят динамично. При аналогично проучване през юни преобладаващата част от запитаните са обмисляли да върнат служителите си на работните им места през есента.

При днешната ситуация повечето наематели не могат да преценят дългосрочните си нужди от офис площи и затова се въздържат да вземат решения. "Подобна реакция виждаме и в други страни в Европа, в САЩ и това обяснява намалелия обем на наемни сделки на офис пазара“, обяснява Йордан Кръстевот Cushman & Wakefield Forton.

От началото на годината са сключени сделки за наем на общо 73 625 кв. м., при 108 600 кв. м за деветмесечието на 2019-та. В общи линии доминират подновяванията на договори или пък се приключват сделки за преместване на нова локация, които са били в процес на преговори в предишни тримесечия. Делът на незаетите офис площи през третото тримесечие достигна 11.4%, а се очаква и да нараства. Засега наемателите удържат положението, но нагласите на бизнеса са делът на работата от вкъщи да нарасне.

На този етап офертите за наеми са стабилни, само че забавянето на активността на пазара провокира наемодателите да предлагат повече стимули и отстъпки като стъпаловиден наем или периоди без наем. За първокласни проекти в центъра на София офертите са 15 евро/кв. метър. По протежение на големите булеварди нивата се движат в рамките на 12-14 евро/кв. метър. Прогнозата е увеличаването на свободните площи и излизането на нови проекти на офис пазара да постави под натиск наемите през следващите месеци, особено в райони с концентрация на нови проекти.

През следващите шест месеца е планирано завършването на около 100 000 кв. м нови офис площи. Едва 22% от заявените за завършване до края на годината са отдадени под наем. Изпълнението на проектите се движи в срок, но е възможно някои от собствениците да не бързат с въвеждането на сградите в експлоатация, ако нямат ангажименти към наематели, посочват от Cushman & Wakefield Forton.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във