Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СКРОИХА ШАПКА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ХАЗАРТА

Все се надявах идеята за общ надзорен орган между нас, застрахователите, и хората, занимаващи се с хазарт, да не се осъществи, но не би, коментира пред в.БАНКЕРЪ застрахователен мениджър пожелал анонимност. - Явно ще трябва да станем за смях, за да осъзнаят никои хора, че подобен орган е абсурд. Всички специалисти от двата бранша са много скептично настроени от наложеното им обединение.
На редовното си седмично заседанието от 8 февруари Министерски съвет прие правилник за устройството и дейността на новата Агенция за надзор върху застраховането и хазарта. За създаването на общ надзорен орган се говори отдавна. Но той стана юридически факт, след като на 21 декември миналата година парламентът гласува промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те бяха обнародвани още в първия брой на Държавен вестник от 2 януари тази година.
Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на контролните дирекции на застраховането и на хазарта се прехвърлят върху новосформиращата се агенция. Тя е юридическо лице със седалище в София. Нейният директор се назначава и освобождава от Министерския съвет. Той, според приетия правилник, трябва да има икономическо или юридическо образование и минимум пет години стаж по специалността. Това обаче едва ли ще е достатъчно той да е наясно със застраховането или с хазарта, коментират специалистите. Според клюката от последните десетина дни, фаворит за стола на главен надзорник е бившият главен секретар на МВР ген. Божидар Попов. С избора на директор на новата надзорна агенция се прекратяват правомощията на шефовете на Дирекцията за застрахователен надзор и Главна дирекция за контрол върху хазарта. Така че съдбата на Таня Чонкова - директор на застрахователния надзор, и на Тома Жеков - директор на Главна дирекция за контрол върху хазарта, не е ясна.
Новият директор назначава и освобождава служителите на надзорната дирекция. Той ще трябва да предложи на министъра на финансите каква да е числеността на обединителната агенция. В момента в надзорния орган на застрахователите работят 35 души, а в този по хазарт - седемдесет. Според запознати не се предвиждат съкращения на персонала, така че предполагаемият щатен състав на агенцията ще е около 110-115 души.
Дейността на надзорната агенция ще се осъществява от обща и специализирана администрация. Вторият човек след директора на агенцията ще е главният секретар, който ще ръководи административно ведомството. Главният секретар ще осъществява организационната връзка между директора и административните звена на дирекцията. В т. нар. обща администрация ще има дирекция Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване. Тази структура ще се занимава с изготвянето на бюджета на агенцията, ще извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите и още куп по-съществени и по-маловажни функции. Първото впечатление е, че това звено на агенцията едва ли ще е ефективно, тъй като е натоварено с много несвойствени функции.
В специализираната администрация към надзорната агенция има други две дирекции - Застрахователен надзор и Главна дирекция Контрол върху хазарта. С това, общо взето, се изчерпват новостите в новоприетия правилник. Двете подразделения са натоварени със същите задачи, които имаха досегашните надзорни ведомства на застраховането и хазарта. Като цяло и правата, и задълженията на двете надзорни дирекции са автоматично прехвърлени в правилника на новата агенция. Не е дефинирано обаче как се съчетава това, че една агенция ще надзирава хазарта и застраховането, с факта, че два коренно различни органа - Национален съвет по застраховане и Държавна комисия по хазарта, ще издават лицензите за упражняване на двете дейности. Естествено все още не е ясно кой ще работи в новата агенция. Коментира се, че вероятно повечето от сегашните служители ще напуснат. Причината е, че след обединението на двете надзорни агенции, съгласно нормативните правилата на държавната администрация, досегашните служители ще попаднат в по-нисък клас и съответно възнаграждението им ще се намали с поне 50%, изчисляват специалистите. Тук възниква и съмнението дали тези, които ще останат, няма да се поддадат на изкушението да се съблазнят от някои допълнителни възможности за извънтрудово възнаграждение.
Все още остава открит и въпросът къде ще се настани новото меганадзорно ведомство. Според служители на Министерството на финансите, е предвидено надзорниците да бъдат задомени в....

Facebook logo
Бъдете с нас и във