Банкеръ Weekly

промени

Скроиха новите дрехи на ДКЕВР

Промените в закона за енергетиката са пуснати за обсъждане

Задават се сериозни промени за енергийния регулатор.

След дълго отлагане дойде ред за радикални промени в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Макар и с много умуване и доизкусуряване, служебният кабинет пусна през седмицата за обществено съгласуване проект за изменение на Закона за енергетиката, свързан изцяло с дейността на секторния регулатор. 

"Предложенията са в отговор на активната обществена дискусия по отношение на дейността на ДКЕВР. Многократно и от различни източници - граждански, правителствени, партийни, бе изразено становище, че следва да се подобри дейността на регулатора. С предвижданите изменения се осигурява по-голяма самостоятелност по отношение на организацията на работа и определяне на необходимите финансови ресурси за ефективно осъществяване на регулаторните цели", посочват авторите на проекта. 

С измененията действително се дава далеч по-голяма свобода на регулаторния орган, отколкото досега. На първо място, членовете му вече няма да се назначават от Министерския съвет, а от Народното събрание. Точно поради тази причина отпада и думичката държавна от досегашното название и занапред той ще се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране.  

Предложенията за избор на председател и членове ще се правят от парламентарните групи и отделни депутати, а също и от неправителствените организации в енергетиката и ВиК сектора посредством даден народен представител. 

Професионалните биографии на кандидатите ще се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. И в 14-дневен срок всеки един от тях ще трябва да представи писмена концепция за развитието на регулирането в съответната област и за работата си като член на комисията. 

Народното събрание ще избира поотделно председателя и всеки от останалите членове. Това обаче няма да става с мнозинство от 2/3, както предложиха  ГЕРБ през 2013-а, а с обикновено мнозинство, което донякъде развързва ръцете на управляващите отново да сложат свои хора на тези позиции. Вносителите признават, че са обмисляли идеята изборът да става с квалифицирано мнозинство, но тази възможност е отпаднала заради ограничението, заложено в чл.81, ал.2 от конституцията. Въпросният текст гласи: "Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато конституцията изисква друго мнозинство".

Изключително любопитна е ал.5, която се създава към чл.14 в енергийния закон. В нея пише, че комисията ще взима решенията си по безпристрастен и прозрачен начин, като тя и администрацията й ще действат независимо от пазарните интереси и няма да търсят или да получават преки инструкции от правителството или друго публично или частно лице при изпълнение на регулаторните им функции. 

Точно този текст на практика илюстрира начините, по които досега е вземала решенията си ДКЕВР - съобразявайки се с политическите прищевки на силните на деня. Индиректно доказателство за това даде през седмицата и сегашния й председател Светла Тодорова.

В свое телевизионно интервю тя заяви: "Очаквам новото правителство и новият парламент да вземат решение за цената на тока". На подобна политическа зависимост е необходимо да се сложи край, ако наистина искаме да имаме работеща енергетика. И с някои уговорки предложените законови промени дават надежди за това. 

Макар че няма да се разделя на енергиен и воден регулатор, в бъдещата комисия все пак ще бъдат обособени два състава, а председателят ще участва във всеки един от тях. "В момента поради големия брой и комплексния характер на въпросите, които комисията трябва да решава в сферата на енергетиката, както и фокусирането на обществения интерес върху енергийните проблеми, темите за ВиК сектора... остават на заден план... Решенията по въпроси от съответните сфери би било удачно да зависят само от мнението на членовете на комисията с професионален опит в съответната област. По този начин ще се осигури ефективно използване на ресурса на комисията", аргументират се от Министерството на икономиката и енергетиката. 

Отделно се повишават и изискванията към всеки един от комисарите. Днес по закон са необходими най-малко три години стаж по служебно или трудово правоотношение в енергетиката или водоснабдяването, за да станеш член на комисията. Този срок ще бъде завишен на пет години, като същевременно се премахва изричното условие в нейния състав да има поне по един икономист и юрист. 

"Това изискване се смяташе за особено важно при формирането на първоначалния състав на комисията, когато предстоеше попълване на администрацията и нейното обучение в областта на регулирането. Разностранната специализация би била плюс, но считаме, че е от компетенциите на Народното събрание да прецени това при избора на членове на комисията, въз основа на комплекса качества на всеки един кандидат, включително и в областта на експертиза и професионален опит", е становището на вносителите. 

Колкото до самите заседания, те вече няма да са закрити. С намерението за максимална прозрачнот проектът предвижда вратите да се затварят единствено ако се обсъжда защитена по закон информация. Във всички останали случаи сбирките трябва да са открити.

Наред с това се  разширява обхватът на публикуваните от комисия данни. В интернет ще се качват не само предложенията на енергийните предприятия и ВиК операторите за утвърждаване на цени, а и протоколите от откритите заседания и обществените обсъждания, и особено важно - начинът, по който са гласували комисарите при вземането на решения. 

Всички тези промени ще дадат съвсем различен облик на регулатора. Стига да бъдат приети в сегашния им вид. Не бива да забравяме, че още предстои да се формира новото Народно събрание, което тепърва ще бистри предложенията. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във