Банкеръ Daily

Стопанската камара

Скоро хиляди коректни търговци може да останат извън закона

Промените в Наредба Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства предизвикаха широка публична дискусия. Българската стопанска камара беше единствената национално представителна работодателска организация, която активно участва в преговорите по промяна на изискванията на спорната наредба.

Благодарение на браншови организации, неколкократно сроковете за влизане в сила на наредбата бяха отлагани, а работата по промяната на спорните текстове продължава и днес в рамките на сформираните три работни групи - Софтуерна фискализация и Облекчаване режима на картовите плащания. Усилията на работните групи доведоха до: отпадане на задължението на търговците за водене на касови книги и автоматични Z-отчети; въвеждане на алтернатива за електронните магазини и мобилните приложения, приемащи картови плащания (за първи път възможност за работа без фискално устройство, без посредничество на мобилен оператор и директно отчитане в НАП, което е основа за модерна софтуерна фискализация); облекчена алтернатива за отчитане в НАП чрез одиторски файл за средни и големи предприятия с годишни обороти в брой под 5%; облекчен режим за софтуерите, които работят с НЗОК и защита на лични и чувствителни данни на пациенти, чрез ограничаване на достъпа до тях.

Според експертите от БСК, въпреки положените усилия, Наредба Н-18 продължава да съдържа редица проблемни текстове, които затрудняват фирмите в България, увеличават административния и финансов натиск (особено върху микро- и малките предприятия), създават несигурност и възпрепятстват нормалното функциониране на бизнеса у нас. На фона на нерешените проблеми, предстои на 31 януари т.г. Наредбата да влезе в сила. Този факт отново провокира вълна от социално напрежение.

Ето защо, БСК подкрепя справедливите искания на протестиращите браншови организации, вкл. за отлагане влизането в сила на действието на Наредба Н-18 до изчистване на всички основни проблеми, касаещи прилагането й, и изменение в разпоредбите, касаещи принудителна административна мярка запечатване на търговски обекти, без изрично доказана вина от страна на търговеца.

Стопанската камара вярва, че хиляди коректни търговци няма да бъдат оставени „извън закона“ на 1 февруари, въпреки времето, усилията и средствата, които са вложили, за да изпълнят изискванията на наредба Н-18.

Facebook logo
Бъдете с нас и във