Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сивата икономика у нас е 21,5%, твърди бизнесът

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България  Васил Велев. 

По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 процента, предстои в началото на декември да се публикува новата му стойност, обогатена с индекса за неформалната заетост, заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България  Васил Велев. 

Асоциацията  организира в понеделник кръгла маса за представяне на Методика за превенция на недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за ограничаването й по проекта "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост". 

Методиката за превенция на недекларираната заетост е насочена към практическото прилагане на различни инструменти - нови и адаптирани, за управление на човешките ресурси в предприятията по начин, който да предотвратява пораждането на сиви практики и недекларирана заетост.
В рамките на проекта са разработени и общо 51 мерки, насочени към превенция и борба с недекларираната заетост, за всяка от които е разработено конкретно предложение за институционализиране, адресирано към компетентните институции и организации.

Направените предложения целят промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация на някои нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, укрепване на работата на контролните органи, и други.
И двата документа са резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на институциите, браншови организации и работници/служители, както и с представители на неправителствения сектор.

Мерките са предложени основно от работодатели и заети, а Методиката е била тествана в общо 64 предприятия, като по този начин са били събрани различни казуси и е получена обратна връзка както от работодателите, така и от работниците. 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във