Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Система за управление на водите на река Искър ще защити 1,3 млн. души

Близо 1.3 млн. жители ще бъдат защитени от наводнения или недостиг на вода с изграждането на Националната система за управление на водите на река Искър в реално време. Тя ще бъде създадена по проект, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и има за цел да намали риска от наводнения в 4 от общо 116-те района със значителен потенциален риск. Това стана ясно днес при представянето на дейностите по проекта от екипа на екоминистерството в Община Елин Пелин.

Системата ще служи, за да се предприемат адекватни мерки от всички отговорни институции при аварийни ситуации, както и за уведомяване на населението в случай на природни аномалии. Проектът е пилотен и ще обхване жителите на 8 общини по поречието на река Искър – Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. В процеса на изпълнение може да се идентифицират и други населени места, които ще се ползват от нея.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, и е на стойност 6 964 000.00 лв., от които 5 919 400.00 лв. са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. – като национално съфинансиране.

Новата система за управление на водите в басейна на река Искър ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от населението по региони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във