Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Сирма Груп“ се раздели с две трети от капитала в дъщерното „Сирма Ей Ай“

Днес бяха финализирани всички действия по продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД на „Ню Фрънтиър Текнолъджи Инвест“ САРЛ („New Frontier Technology Invest“ SARL)  - Люксембург. Условията по сделката бяха гласувани от общото събрание на акционерите на мажоритарния собственик „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24 юни.
Оценката на дъщерното дружество е в размер на 28 500 000 евро.
Продавачи на акции са „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД. Общата цена за акциите, които ще продадат тримата собственици, е в размер на 19 535 000 евро, като делът на „Сирма Груп Холдинг“ АД e 6 600 714 евро.
Купувачът е внесъл средства за увеличаване на капитала на „Сирма Ей Ай“ с парична вноска от 10 750 000 евро. Предстои вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала, уточняват от компанията майка.
След увеличението на капитала, 76.2% от акциите с право на глас на дружеството ще принадлежат на „New Frontier Technology Invest“ SARL, като „Сирма Солюшънс“ АД запазва дял от 23.80% от капитала.
В резултат на постъпилите парични средства и прехвърлените акции ангажиментите на всички страни по сделката са приключени, обявиха от „Сирма Груп Холдинг“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във