Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Синдикатите настояват за запазване на списъка на дружествата от т.нар. „забранителен списък“ в Закона за приватизация

Министерството на икономиката и синдикатите обсъдиха проектозакона за публичните предприятия

Представители на Министерството на икономиката, КНСБ и КТ "Подкрепа" са обсъдили проектозакона за публичните предприятия по искане на синдикатите, съобщиха от Министерството на икономиката.

На срещата, водена от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, е бил обсъден приетият от Министерски съвет проект на Закон за публичните предприятия, който ще бъде предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание. 

Този нормативен документ е разработен в изпълнение на одобрения през август миналата година План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Сред тях е и подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия.

На срещата са били обсъдени поставените от синдикатите теми по законопроекта, като са се обединили около няколко решения. На първо място е постигнато съгласие, когато законопроектът постъпи за разглеждане в комисиите на Народното събрание, да бъде отправена молба  за изискване на становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Постигнат е бил консенсус за поддържане на насоките на ОИСР, които са свързани с корпоративното управление в държавните предприятия и са в интерес на управлението на държавния сектор в  България.

Съгласие е постигнато и по въпроса за дружествата от т.нар. "забранителен списък" в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. На срещата е договорено, че по категоричен и коректен начин трябва да бъде потвърдено, че те няма да бъдат приватизирани, включително и това, че ще се запази "забранителния списък".

Освен това е заявено, че в режим на публичност материалите, произтичащи от препоръките на ОИСР, ще бъдат предоставени на синдикатите.

Министерството на икономиката подкрепя заключенията от срещата, тъй като те съвпадат изцяло с общата идея и визия на законопроекта. Експертите от ведомството ще останат в постоянен диалог със заинтересованите страни, потвърждават от министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във