Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Синдикатите искат самостоятелно ведомство за горите

Да се създаде самостоятелно ведомство в бъдещия кабинет, което да отговаря пряко за горите. Това иска Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ в декларация до Народното събрание, Министерския съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

„В резултат на проведените от синдиката ни прояви, в т.ч. и протестните ни действия през 2007 г., Националното управление по горите към МЗГ бе преобразувано с ПМС № 168 от 23.07.2007 г. в Държавна агенция по горите към Министерски съвет. Създаването на такова ведомство бе безусловно необходимо. В Рамковото споразумение от 30.06.2009 г. между синдикатите и ГЕРБ бе записано и в предизборната кампания официално се обещаваше запазване статута на ДАГ и възраждане на горското стопанство. В действителност само ДАГ от всички държавни агенции беше закрита. Преминаването на агенцията към МЗХ и превръщането й във второстепенен разпоредител на държавния бюджет снижи ранга на отрасъла между останалите институции. Рязко спаднаха и доходите на работещите в системата“, се казва в декларацията на горските.

В документа се припомня как през 1997 година се узакони грабежът на българските гори. Бързо създадените държавни ЕООД-та продадоха прехвърлената им безвъзмездно цялата огромна горска техника за дърводобив и голяма част от сградния фонд и фалираха. Над 20000 души бяха принудени да работят в „сивата“ икономика, без трудови договори и осигуровки, с несигурни доходи, принудени при всякакви условия да се борят за прехраната си. Десетки дървопреработвателни и мебелни предприятия бяха затворени, поради липса на дървесна и стотици квалифицирани специалисти и работници изхвърлени на улицата. А дървесината, създавана за десетки години от цялото общество, тръгна за чужбина на безценица, казват синдикалистите. 

Продължава хаосът и ограбването на „зеленото сърце“ на България, твърдят горските служители.

 „Няма вложени частни капитали в горите. Има изтичане на горски ресурс в частни фирми и хронично недофинансиране от държавния бюджет на  единствения контролен орган в горската система. Около 422 горски инспектори работещи в РДГ осъществяват прекият контрол на дейностите, извършвани в горски територии на площ от 4 222 874 ха – средно по 10 000 ха на горски инспектор. Ежегодно се увеличава броят на системните извършители на нарушения, за които извършването на незаконна сеч се е превърнала в „професия”. Събираемостта от влезлите в сила наказателни постановления е ниска – 16,33 %. А проявите на заплахи, посегателства и насилие срещу горски служители са част от ежедневната им дейност“, се казва в декларацията на ФСГСДП.

Освен проблемът със заплащането, с голяма острота стоят и въпросите с остарелия и амортизиран автопарк и недостиг на гориво за осъществяване на ежедневния непосредствен контрол за опазване на горите, с липсата на средства за закупуване на компютърна техника, принтери и софтуер, с редовно осигуряване на теренно и униформено облекло и изплащане на командировъчни, липса на социални придобивки и допълнително материално стимулиране, се казва още в декларацията на синдиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във