Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Син карс" предвижда разрастване на производството след юни

Свободната търговия с акциите на "Син карс Индъстри" започна от 1 юли след като месец по-рано се продадоха всички предложени от фирмата 2 млн. акции при фиксираната цена от 1 лв. за един брой.

Основните приоритети за „Син карс Индъстри“ АД през миналата година бяха насочени към завършване на процеса на хомологация* на електромобилите и подготовка на дружеството за започване на производство на в малка серия /до 1000 електромобила на година/. Това съобщиха от русенската фирма, която е специализирана в проектиране и производството на купета и каросерии за спортни и електрически автомобили, както и ремаркета и полуремаркета и резервни части за тях, в своята годишна справка за финансовото състояние за 2021 година. Успешно са преминали почти всички тестове и скоро се очаква преминаване към серийно производство.

"Син карс" стана втората компания от иновативен сектор, която придоби публичен статут на новия пазар за растеж на малки и средни предприятия (BEAM) на "Българската фондова борса".

През второто шестмесечие на миналата година с оглед на подготовката за започване на серийното производство на електромобилите L CITY,

дружеството е назначило нови служители,

които в края на декември са били 22. Причината за чувствителния ръст на средната работна заплата през миналата година  - от 96 хил. лева на 235 хил. лева, се дължи на факта, че служителите са работили срещу намалено възнаграждение поради първоначалния етап на развойна дейност. Към момента заплатите са стигнали средното ниво в страната за съответната професия и не се планира повишаване на за следващия период.

През миналата година фирмата е продължила работата по избора на ключови доставчици на части и компоненти за електромобилите. Целта е била постигане на договори за дългосрочни доставки и по-добри доставни цени.

Финализирана е продажбата на триколесно превозно средство /рикша/ по поръчка за дизайн, разработка и производство на клиент от Франция. Продължава и сътрудничеството с „Милара Интернешънъл“ ООД - Пловдив, което е специализирано в механичната изработка на детайли за полупроводниковата индустрия, инженерно проектиране, асемблиране и автомобилостроене. От „Син карс“ са произвели и първия прототип на електромобили и са го продали в Германия.

В крайна сметка

приходите на фирмата са основно от продажба на готова продукция,

като има ръст от осем пъти. Преустановена е търговията с авточасти. Намаляват и приходите от услуги, тъй като приоритет за дружеството става производството, а поемането и изпълнението на външни услуги е във все по-малък размер.

Фокусирайки се върху производството, фирмата е увеличила разходите за суровини и материали, както и тези за външни услуги, свързани с производството, значително нарастват. Значителен е делът на закупените  части и компоненти за производството на първите електромобили. Разширяването на производството и увеличаването на броя на наетите работници естествено са повишили и разходите за заплати и осигуровки.

Планове за 2022 година

Те са концентрирани в започване на производство на малка сери електромобили. Едното направление е въвеждане в експлоатация на роботизирана система за заваряване и поточна линия за сглобяване на електромобили. Другото е свързано с производството на външни и вътрешни части за купе, електронни части и кабелни системи. С цел оптимизиране на дейността фирмата, част от дейностти ще се извършват от външни партньори, като до края на 2022 г. трябва да се постигне договореност за това.

Продължава и работата по затварянето на веригата на доставките и намирането на резервни доставчици от и възможно най-близо до Европа. Първите електромобили вече са в производство. Планът за второто шестмесечие на тази година е за разрастване на производствените мощности и увеличаване на обема.

През миналата година не са изплащани възнаграждения на изпълнителния директор Росен Даскалов, както и на останалите членове на съвета на директорите.

Към края на декември индивидуални инвеститори притежават 93.14% от акциите на „Син кар Индъстри“, а останалите книжа са собственост на различни фирми.

 

*Хомологация (технотест) е технически термин, който е международно приет за издаване на разрешителен режим от официален орган. За България компетентния орган е Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“. Хомологацията на автомобили е позната още като технотест или типово одобрение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във