Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Силен спад в продажбите на "Слънце Стара Загора Табак"

Ситуацията с коронавируса продължава да е динамична и труднопредвидима. Бъдещото финансово състояние на "Слънце Стара Загора Табак" АД и резултатите от дейността му при още по-дългосрочни ограничения е възможно да има негативен ефект върху тях. Предприятието е с неритмичен цикъл на производство, спад в производството и доставките на суровини и стоки, както и пълната непредвидимост по отношение на логистиката заради затворени граници, ограничени превози, затворени пристанища - не се знае кога и къде ще има забавяне, казват от фирмата за производство на цигари.  

Компанията разчита на чуждестранни доставки от ЕС и от трети страни на основни материали  - тютюни, и на спомагателни материали - соуси, аромати, цигарена хартия и други.

Това е наложило през четвъртото тримесечие броят на работниците и служителите да бъде сведен до оптимална численост - 38 човека. 

През миналата година тютюневата фабрика е работила в един силно конкурентен вътрешен пазар и съществуваща търговия на на черния пазар на контрабандни цигари. Сред другите рискови фактори е увеличената акцизна ставка на тютюневите изделия, законодателните мерки за забрана на тютюнапушенето на закрити обществени места, както и увеличението на цените на материалите и суровините. 

В крайна сметка нетните приходи от продажба на продукция през последната четвърт на година са спаднали до 627 хил. лева при 6.72 млн. лева за същия период на 2019-а. Основният дяр от паричните постъпления са от износ. 

"Слънце Стара Загора Табак" АД e специализирано в обработката на тютюн и производството на тютюневи изделия. Освен основните си продукти - цигари и рязан тютюн, изработва и филтърни пръчки. За тази година се предвижда увеличаване на деля на фирмата на вътрешния пазар, ръст на обемите за експорт и печалба от дейността. 

Върху постигането на това ще влияят пандемията от коронавирус, значителният дял на нерегламентираните продажби на цигари у нас, голямата зависимост на потреблението на тютюневи изделия от тяхната цена на дребно. 

В края на декември финансовият резултат е печалба в размер на 190 хил. лева. 

"Сила холдинг" АД - София контролира 79.52% от акциите с право на глас в цигарената фабрика. Останалите книжа са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във