Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сигурността на електроенергийната система ще ни струва 470 млн. лева

Близо половината от приходите на фонд "Сигурност на електроенергийната система" през тази година се очаква да дойдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

Приходи в размер на 470 млн. лв. ще бъдат събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през тази година. Това е предвидено в бюджета му, одобрен от Министерския съвет. Близо половината от тези приходи - 220 млн. лв., се очаква да бъдат акумулирни от продажба на квоти въглеродни емисии.

С тези средства ще бъдат покривани разходите на "Национална електрическа компания" (НЕК), включително и за минали регулаторни периоди. Тази година фонд ще подпомогне държавното дружество с най-много средства от създаването си. Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик (според Закона за енергетиката), произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Малко по-късно задължение да внасят част от приходите си получиха и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз" в качествата им на оператори на мрежи.

Във ФСЕС постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове. Пълноправното членство на България в Европейския съюз даде възможност на страната ни да участва в Европейската система за търговия с квоти на емисии на парникови газове (ЕСТЕ). В момента се емитират близо половината от вредните емисии в евросъюза, като се обхващат основни индустриални сектори. Едни от най-сериозните индустриални получатели на квоти в България са: "Лукойл Нефтохим Бургас", "Девня Цимент", "Солвей Соди", "Златна Панега Цимент", "Холсим България", "Неохим", "Аурубис България", "Агрополихим", "Брикел", "КЦМ" и други.

Рекордните 130.2 млн. евро (254.6 млн. лв.) достигнаха приходите за страната от търговия с квоти емисии CO2  от енергийния и индустриалния сектор през миналата година. Това е с 54.6% повече спрямо 2016-а съгласно данните на Европейската енергийни борса (EEX), където се търгуват съвместно емисиите на 25 държави членки на Европейския съюз. Този ръст на приходите е продиктуван от паралелното действие в посока нагоре на два фактора - цени и количества. Съгласно данните от календара на EEX през 2017 г. българските квоти емисии CO2 (без тези от авиционния сектор), предложени за търговия чрез аукцион, са били 22 595 500 броя или с около 40% повече от тези през 2016 година.
През 2018 ще бъдат предложени 23.8 млн. български квоти емисии CO2 (без тези от авиационния сектор), което представлява 5% повече спрямо миналата година.

С промяната през 2016 г. в Закона за ограничаване на изменението в климата във фонд "Сигурност на енергийната система" се внасят 100% от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Българии квоти емисии на парникови газове от инсталации (преди това този дял беше 77%). 

Преди дни по време на дискусия в Народното събрание енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че общите приходи във ФСЕС за миналата година са 473 млн. лева. Вземанията на фонда са в размер на 44 млн. лв., като причината е, че част от задължените лица не плащат своите вноски. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във