Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Шуменският университет договори партньорство с две български фирми

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е подписал договори за сътрудничество в учебната, научната и информационната сфера с фирмите „Алкомет“ АД и „Сарк България“ АД, които имат бизнес в областния град. В срещата са участвали ректорът проф. д.и.н. Георги Колев, председателят на Надзорния съвет на „Алкомет“ и председател на Българско-турската търговско-индустриална камара Фикрет Индже и Мудин Ниязи, административен директор на „Сарк България“ АД. В следващите дни предстои сключване на подобни договори и с още две фирми от Шумен - „Енпай“ и „Камбро“.

Плановете са с договорите да се постигне повишаване нивото на квалификация на преподаватели, докторанти и студенти, съвместни разработки в научната и развойна дейност, съвместна организация и провеждане на научни мероприятия (конференции, симпозиуми, изложения, научни изследвания). Обсъдени са различни форми на сътрудничество като осъществяване на обмен на добрия опит в областта на подготовката на инженерно-изследователски и научноизследователски кадри и на инженерно-изследователска и научноизследователска дейност. Предвижда се организиране и провеждане на практически занятия и стажове на студенти в двете фирми, както и отпускане на стипендии за отличили се студенти от инженерните специалности и сключване на трудови договори с действащи студенти.

„Имаме големи потребности от технически кадри. В индустрията всичко се променя много бързо и ние сме длъжни да се адаптираме. Но предпочитаме не да внасяме кадри от чужбина, а да ги създаваме тук – чрез обучение и системно сътрудничество“, Отбелязва Фикрет Индже. Той е предложил създаване на работна група с участието на декана на Факултета по технически науки проф. д-р Христо Христов и представители на четирите фирми, които да обсъдят необходимостта от актуализиране на учебните планове и учебните програми на инженерните специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и магистърските програми, съответстващо на потребностите на фирмите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във