Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩРИХИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Може ли държавата да апортира имот, в който има и частни терени? При това в акционерно дружество - 100% държавна собственост? Може и още как, гласи най-бързият отговор. Стига да става дума за елитна земя в елитния столичен квартал Бояна, а размерът на имота да е горе-долу колкото 101 игрища, като Националния стадион Васил Левски. Този прелюбопитен епизод (ако се окаже верен) от безконечния вече сапунен сериал за приватизацията на Киноцентъра започва един месец преди миналогодишните парламентарни избори. На 27 май 2005 г. министрите от кабинета на Симеон Сакскобургготски са обладани от волята и енергията да осъвременят Разпореждане № 9 от 29 юли 2002 г., с което едновременно се увеличава и намалява капиталът на Бояна Филм.
В документа от 2002 г. се казва, че активите на дружеството ще бъдат намалени със стойността на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот (582 дка), а капиталът ще бъде увеличен за сметка на допълнителните резерви на дружеството. В точка втора пък е записано, че министърът на културата и областният управител трябва да предприемат необходимите действия за разпореждане с имота в съответствие с приетата през 2001 г. стратегия за приватизация на Киноцентъра. През 2005 г. правителството решава да потвърди решението си, като променя единствено съдържанието на точка втора. Тя вече гласи, че министърът на културата и туризма трябва да апортира и да увеличи капитала на АудиоВидео Орфей със стойността на правото на собственост върху имота. В решението са добавени точка 3 и 4, които определят, че ако имотите в АудиоВидео Орфей бъдат продадени, приходите трябва да се преведат във фонд Култура и да се използват целево за подпомагане на българското кино.
На 2 юни 2005 г. тогавашният министър на културата Нина Чилова подписва Протокол № 2, с който увеличава капитала на държавното АудиоВидео Орфей ЕАД с 582 дка. Те са извадени от капитала на Бояна Филм АД и са оценени на скромните... 112.265 млн. лева. На 27 януари 2006 г. увеличението на капитала на дружеството е регистрирано от Софийския градски съд (ф. д. № 10649 от 2000 г.), който е мотивирал решението си със споменатите две разпореждания на Министерския съвет и с протокола, подписан от министъра на културата Нина Чилова.
В бързината Министерството на културата е вкарало в капитала на АудиоВидео Орфей ЕАД не само държавна земя, но и няколко частни терена, сред които са китните дворове на Миню Стайков - собственик на СИС Индъстрийс, и на Николай Банев - шеф на АКБ Форес. В апортирания имот, по думите на Евгени Михайлов, изпълнителен директор на Бояна филм е и къщата на бившия министър на околната среда и водите Долорес Арсенова, както и около 70 декара земя на Драгалевския манастир.
Евгений Михайлов е убеден, че решението на Министерството на културата, с което 582-та декара са извадени от капитала на Бояна филм, може да бъде оспорено по съдебен път. Основанието е, че въпросното изваждане е направено със заповед на министъра на културата (т. е. с административен акт) , а не с протокол, приет от общото събрание на акционерите на Бояна филм. Ако това стане, имотът ще бъде върнат на Бояна Филм АД. А новият му собственик ще осъмне приказно богат, защото на фона на цената на тези 582 декара парите, които той ще плати за киноцентъра - 12.3 млн. лв., изглеждат повече от смешни, казва той.
Това са пълни измишльотини - заяви пред БАНКЕРЪ адвокатът на Ню Имидж Иван Тодоров. - В приватизационния договор е записано, че новият собственик няма право да оспорва никакви реституционни претенции, както и всякакви сделки с имуществото на дружеството преди подписването на приватизационния договор. Така че ние нямаме никаква юридическа възможност, а нямаме и намерения да оспорваме каквото и да е било свързано с апортната вноска.
Все пак не могат да се пренебрегнат числата - а именно, че 582 държавни декара са оценени на 112.265 млн. лв., докато други 302 декара от имота (пак държавни), заедно с постройките, техниката и другите екстри в Киноцентъра, ще бъдат продадени на Ню Имидж само за 12.3 млн. лева. Тоест почти дванайсет пъти по-евтино, въпреки че приватизираните декари са само два пъти по-малко и без в сметката да влиза договореният факт, че Ню Имидж ще плати 30% от цената за киноцентъра с компенсаторки. Може би тези съотношения трябва все пак да се преосмислят?
Според Михайлов ипотеката, която трябва да се учреди върху земята на киноцентъра, ще бъде незаконна, защото е направена въз основа на извадка от цифров модел, с която в. БАНКЕРЪ разполага. На нея се виждат ясно границите на имота, който трябва да се ипотекира, и неговата големина е 335.79 дка, вместо собствеността на Бояна филм от 302 дка по акт за държавна собственост 03342, съставен на 18 февруари 2002 година. Със зелената линия (виж извадката) е описан имотът, който трябва да бъде ипотекиран. В него обаче попадат чужди терени (оградените с червено), които са притежание на частни лица и са отписани от капитала на дружеството, както и имоти на Националната филмотека, за които също има акт за държавна собственост. Поне така твърди изпълнителният директор.
Интересно е, че в ипотеката не са вписани и 13.22 дка водонапорни басейни (отбелязани с I), както и две полоси за водопровод, които принадлежат на Бояна филм според акта за държавна собственост. Според ипотечния проектодоговор имотът (описан със зелената линия) не включва тези три терена, които трябва да подпомагат технологичния процес на Киноцентъра, а са описани във всички решения на Министерски съвет и Министерството на културата. Ако ипотеката бъде учредена върху поискания от Ню Имидж имот, тя ще бъде недействителна, смята Михайлов, тъй като според чл.170 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) Учредяването на ипотека е недействително, ако било в ипотечния договор, било в молбата за учредяване на законна ипотека, или в акта, въз основа на който се подава тя, съществува неизвестност на кредитора, на собственика или на длъжника, за тъждеството на имота и на обезпеченото вземане или за размера на сумата, за която се учредява ипотеката.
Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация (АП) Тодор Николов обаче заяви, че терените за водонапорни басейни не са включени в ипотеката, тъй като границите им минават през други имоти, което би означавало, че държавата ще се разпорежда с чужда собственост, което ще създаде доста проблеми. Това беше потвърдено и от адвоката Иван Тодоров, който е присъствал по време на отказа на шефа на Бояна Филм да подпише договора за ипотеката. Той заяви, че имотите остават собственост на Бояна филм, но няма да бъдат ипотекирани, за да не се стига до спорове със собствениците, през чиито терени минават. И допълни, че от Ню Имидж не претендират върху какво ще бъде ипотеката, тъй като е задължение на държавата да я установи.
Спорът дали за договора за ипотека е необходима скица, също се оказа безпочвен, тъй като двама столични нотариуси заявиха за в. БАНКЕРЪ, че по закон това не е нужно.
Те допълниха, че по закон поземлените комисии не са имали право да връщат земя в киноцентъра, което е тълкувание и на Върховния касационен съд. Те допълниха, че скицата не е проблем, а интересите на трети лица, които могат да бъдат засегнати чрез ипотеката. Справка за всички реституционни претенции може да се направи в службата по вписванията. Ако все пак има засегнати чужди имоти, те могат да се изключат от ипотеката. И тогава по силата на Закона за задълженията и договорите - договорът за ипотека ще бъде валиден.
Като цяло ипотеката в този момент не може да бъде подписана, твърдят нотариуси. Не защото е незаконна, а защото липсват данни за реституираните имоти. Крайният срок е 31 май, след който от Ню Имидж ще заведат дело наближава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във