Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ТЪРГУВАМЕ ПО НОВИ ПРАВИЛА

Евроинтеграцията неминуемо се свързва и със загубата на част от суверенитета и предаването на някои от компетенциите на нашите власти на общите институции на ЕС. По подобен начин стоят нещата и с договореностите по главата Външни отношения, по която няма определени преходни периоди. България ще прилага изцяло търговската политика, както и инструментите и мерките на Евросъюза за търговска защита. От датата на присъединяването ни следва да прилагаме и Общата система за преференции на ЕС. По тази система сега предоставяме облекчения на някои развиващи се и слаборазвити страни. В същото време Европейският съюз дава преференции и на значително по-развити икономики като Беларус, Русия, Украйна и Китай. София ще се присъедини и към всички действащи търговски споразумения и конвенции на ЕС с други държави. Това ще стане чрез сключването на специални протоколи. Сред най-важните документи са споразумението за създаването на митнически съюз между общността и Турция, както и тези за свободна търговия с Израел, Тунис, Мароко, Алжир, Египет, Йордания, Палестинската автономия и други. Предстои да се присъединим и към споразуменията на Евросъюза за стабилизация и асоцииране с Македония, Хърватска и към споразуменията за свободна търговия с Чили, Мексико и ЮАР.България ще подпише и споразумението за Европейско икономическо пространство.След 2007-а ще прилагаме квоти за внос на текстил само за Беларус и Северна Корея. Количествени ограничения при импорта на стомана пък ще действат само ако тя е произведена в Русия или Казахстан. Автономни мерки ще се прилагат и при вноса от Украйна.Междувременно България ще денонсира всички сега действащи търговски споразумения с трети за ЕС страни. Във връзка с това ще се оттеглим от ЕАСТ, ЦЕФТА (в която освен нас в момента членуват и Румъния и Хърватска) и др. Държавата ни ще прилага и антидъмпинговите клаузи на общността (най-вече срещу някои азиатски страни като Китай, Тайлнад, Хонконг, Индия, Индонезия...). Стоките, обект на тази защита, включват стоманени изделия, торове, синтетични влакна, компактдискове.каре:Пряко свързани с договореностите по глава Външни отношения са тези от раздела Митнически съюз.В договора ни с ЕС е записано, че митническите процедури, които са започнали преди датата на присъединяването (т.е 1 януари 2007-а), се довършват изцяло по законодателството на общността. Така, ако в края на декември 2006 г. дадена стока е била поставена под режим временно складиране по действащия Закон за митниците, то при освобождаването й вече ще действат изцяло разпоредбите на Митническия кодекс на Европейския съюз. Възможно е в подобни случаи да възникне митническо задължение, което при поставянето на стоката под един или друг режим не се е дължало по силата на националното законодателство. При такива казуси търговците ще заплащат допълнителна компенсаторни лихви, средствата от които ще отиват в единния бюджет. Издадените от българските власти разрешения за ползване на митнически режими като временен внос, активно и пасивно усъвършенстване , транзит и др. ще действат най-късно до 31 декември 2007-а. Възстановяването и опрощаването на митнически сборове също ще се извършва по правилата на Евросъюза. Изключения от това правило ще се допускат само ако правото на търговеца е възникнало преди началото на 2007 г., но поради една или друга причина изпълнението му се е забавило.

Facebook logo
Бъдете с нас и във