Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ТРЯБВА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА ВЪВЕДЕМ НАРЕДБАТА ЗА ХАЗАРТА

Цоньо Ботев, председател на Държавната агенция по стандартизация и метрология, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Ботев, заради забавянето на наредбата за одобряване на типа и за изпитване на игрални съоръжения ли беше уволнен главният секретар на агенцията Иван Темнисков?


- Уволнен е, защото не си върши работата. Но нали щяхме да говорим за наредбата?

Така е, но доколкото имам информация, и уволнението на Темнисков е свързано с наредбата...


- Специално за нея Темнисков не е еднинственият проблем. Проблемите трябва да се търсят в различни посоки. Първо, оказа се, че в Закона за хазарта има доста неясни и противоречиви неща. Второ, не можем да се споразумеем около текстовете на наредбата - както с Главна дирекция за контрол върху хазарта, така и с браншовите организации. Трето, има неща, които противоречат на специфичните закони и други нормативни документи за стандартизацията и метрологията. Опитваме се да намерим някакво разумно решение и сега предлагаме един нов вариант за обсъждане. Представихме много проекти, но все ни ги връщаха със забележки. Търсим компромис, макар да ни е ясно, че той трудно ще се намери. Защото го търсим в рамките на този Закон за хазарта. Рискуваме обаче да направим наредба, която влиза в противоречие с други закони.

Няма ли, в такъв случай, кой да предложи първо да се направят промените в самия Закон за хазарта?


- Ами ние ще предложим, само че това народно събрания няма да има време, за да се промени. Едно такова предложение ще трябва да го обсъжда следващият парламент. И тъкмо поради тази причина ще се наложи по някакъв начин да въведем наредбата - независимо дали ще е хубава, или лоша. А като поработи, чак тогава ще е добре да се направят предложения за промени в закона.

Защо тогава се бави излизането й?


- Защото съществуват и други проблеми. Например в провинцията няма обучени хора. Не е нормално да командироваме специалисти от София да обикалят цяла България, за да правят проверки.

Но вие от една година насам не можете да правите проверки никъде, дори и в София, просто защото наредбата я няма...


- Да, вярно е, но има и друго. Например в закона се говори за производители на игрални автомати. В същото време производителите само променят софтуера им. И в браншовите организации смятат, че не бива да им се месим в софтуера. Ние пък твърдим, че това е основното, тъй като едно от важните изисквания за одобряването на типа на апаратите е възвръщаемостта на залога, т.е. - печалбата. При изпитването на автоматите, за установяването на възвръщаемостта им и съответно за определянето на техния тип нашите хора проиграват по 100 хил. лири. При проверките обаче не може да се постъпва по същия начин. Затова ние предлагаме те да се извършват на друг принцип - само да се доказва, че програмата, с която работи автоматът, е същата, която е била при изпитването и одобряването на типа му.

Не можете ли да седнете заедно и да се разберете?


- Можем, само че се появява проблем и с въвеждането на директивите на ЕС по т. нар. Нов подход.

За електромагнитната съвместимост ли?


- Не само за нея. Един игрален автомат попада най-малко под разпорежданията на директивата за електромагнитната съвместимост и на нисковолтовата директива. А това не е залегнало нито в Закона за хазарта, нито в техническите изисквания към игралните съоръжения, по които работи Държавната комисия по хазарта.

Не въвеждате ли вече директивите по Новия подход с наредби?


- Да, и затова трябва да имаме и едно наум, когато правим наредбата за одобряване на типа и за изпитване на игрални съоръжения. Ние сме готови и 22-те наредби, въвеждащи директивите по Новия подход, ще излязат всеки момент. А знаете, че те са с предимство пред вътрешното ни законодателство.

Кога все пак ще внесете последния вариант на вътрешната наредба?


- Ще го обсъдим до края на седмицата заедно с хората на г-н Тома Жеков (б.а. - т.е. до 17 ноември) и ще го внесем в Държавната комисия по хазарта. След като цяла година я мъчим тази наредба и аз разчитах на други хора, включително и на г-н Темнисков, най-сетне реших лично да се заема с нея. Надявам се, че вече сме избегнали противоречията с колегите от Главната дирекция за контрол върху хазарта и най-сетне тази наредба ще види бял свят. Целта е с много компромиси да изготвим един вариант, който да тръгне за съгласуване по министерствата. Разчитаме, че и оттам ще направят доста предложения за подобряването й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във