Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще си сътрудничим с Обединените арабски емирства в туризма

Правителството одобри през седмицата проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства като основа за водене на преговори между тях.

Документът отразява готовността на двете държави да създадат най- благоприятни условия за взаимноизгодно партньорство в сектора. Те ще насърчават инвестициите в него и ще участват в международни туристически и инвестиционни изложения, организирани на тяхна територия. Меморандумът поставя фокус и върху стимулиране на инициативите за популяризиране на културно-историческите паметници с цел двустранно развитие на културния туризъм.

България и ОАЕ ще обменят информация и опит също в администрирането на хотели и курорти, в организирането на учебни програми и техники за обучение на кадри в туризма, в сферата на събирането на туристическите данни и в статистиката, в лицензирането на туристически съоръжения, както и в развитието на здравния туризъм. Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си и в рамките на международни форуми и по линия на международни формации като Световната организация по туризъм към ООН и др.

През 2018 г. двустранната търговия възлиза на 160.6 млн. щ.д. (спад от 24.3%). Българският износ е на стойност 128.6 млн.щ.д., отчитащ 29.1% спад, поради намалелия наполовина износ на тютюневи изделия спрямо 2017 г., както и регистрирания спад при телефонните апарати (37.5%), среброто (53.8), пластмасовите изделия (12.5%), арматурните артикули (64.6%), мебелите (27.4) и др. Вносът от ОАЕ е на стойност 32 млн. щ.д. и регистрира слаб ръст от 4.6% на годишна база.

Предварителните данни за първата половина на 2019 г. показват спад от 8.5% на годишна база в стокообмена между България и ОАЕ. Българският износ намалява с 11.8% спрямо първата половина на 2018 г., като възлиза на 59.3 млн. щ.д. Спадът се дължи отново на намалението в износа на тютюневи изделия, пластмасови продукти, медни листове и ламарини и др. Вносът от ОАЕ отчита увеличение от 4.8%, като се равнява на 17.6 млн. щ.д.

Facebook logo
Бъдете с нас и във