Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще си сътрудничим с Израел по въпроси, свързани с ВиК отрасъла

Днес, в условията на климатични промени, страната ни повече от всякога се нуждае от добри практики и модели за управление на ВиК инфраструктурата. А Израел е страна, от която можем да научим много, защото е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии. Това отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова след онлайн среща, на която бяха обсъдени опитът на Израел в областта на управлението на водите и възможностите за алтернативно питейно-битово водоснабдяване. 

Министърът коментира, че редуването на порои и наводнения с периоди на продължителни засушавания в последните години е стимул да се търсят нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, включително чрез нови технологии за сектора в България, сред които обезсоляване на морската вода за питейно-битовите нужди. Като предизвикателство министър Аврамова определи и необходимостта от промяна на съзнанието на хората по отношение на водния ресурс и повишаване на отговорността при използването му.

Има региони в България, където пречистена вода се използва за поливане. Заради лошо управление в някои региони тя не достига за питейно-битови нужди, отбелязва и заместник-министър Нанков.

Представителите на израелския Държавен ВиК орган коментираха, че е необходимо да има интегрирано управление на водните ресурси. Една от главните им цели е тяхното опазване. По тази причина всяко дете в училище учи как да се пести вода, така че страната да разполага с такава и в бъдеще. В тази връзка 90% от водния ресурс в страната се преработва и използва повторно. През 2005 г. 2% от ресурса там е бил от обезсолена морска вода, а през 2018 г. - 39 процента. Плановете са до 2050 г. количеството обезсолена вода, което  се ползва, да достигне до 61% от общия воден ресурс. По време на срещата са били представени двете най-големи и модерни системи, които предоставят голяма част от водата за питейно-битови нужди и напояване в Израел.

От особена важност е също така и проследяването и незабавното отстраняване на течове по водоснабдителната система, коментираха още представителите на Държавния ВиК орган на Израел. Затова тя е модернизирана така, че при възникване те да могат да бъдат установени незабавно. Загубите на вода в страната са 3%, като само в някои общини те са между 5% и 7 процента.

По време на срещата е коментирана и ценовата политика във водния сектор на Израел. Според нея всички потребители плащат еднаква цена. Тя обаче е различна за различните сфери – за питейно-битови нужди, земеделие и други. При месечно потребление до 3.5 куб. м на човек тя е на една стойност, но при надвишаване на потреблението над това ниво, цената на водата също се увеличава.

Регионалният министър Петя Аврамова е изразила очакване на следващи срещи да бъдат обсъдени на експертно ниво темите за формирането на цената на водата, намаляването на загубите, обезсоляването, както и страната ни да бъде запозната с израелските образователни програми, насочени към повишаване на осведомеността сред децата от най-ранна възраст за значението и опазването на водните ресурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във