Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще се увеличи предлагането на дървесина спрямо 2021 г.

„Ще направим всичко възможно за да увеличим предлагането на дървесина съобразно планираното ползване по горскостопански планове за да осигурим суровина за огрев на населението, така и на коректните потребители на дървесина“. Това заяви  заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов на работна среща с представители на държавните горски и ловни стопанства, браншови организации и бизнеса в Габрово, както и представители на бизнеса и ключови потребители на дървесина.

От страна на предприятието бе отбелязано, че дърва ще се предлагат регулярно и чрез откритите седем склада, работещи към държавните горски и ловни стопанства. Според инж. Миланов – истерията с търсенето на дърва е леко изкуствено създадена. Заявките са увеличени поради завишените цени на горивата, населението се презапасява със значително повече от предходните години количества.

След проведеното заседание на Националния съвет по горите и научно-практическа конференция в с. Чифлик, ДГС Троян, предстои да се отмени ограничението върху планираното ползване от възобновителни сечи от високостъблените гори. „Ще търсим конкурсно начало при формиране на обекти. Потребителите, закупили дървесината в стоящо състояние - на корен, имат ангажимент самостоятелно да организират добива й“, подчерта заместник-министър Чамбов.

Заедно с това ще се търси механизъм за решаването на  трудностите с нормативната уредба.

От бизнеса поставиха и темата за необходимостта от допълнително финансиране от европейските механизми и фондове, каквито до момента осезаемо липсват за дърводобива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във