Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ СЕ СЪЗДАВА ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

Фонд за гарантиране на инвестициите в ценни книжа ще бъде създаден у нас в близките години. Това съобщи след заседанието на правителството през седмицата Владимир Кисьов, заместник-министър на външните работи и главен преговарящ на България с Европейския съюз. Създаването на фонда произтичало от отварянето на нова глава в преговорите за присъединяването ни към ЕС - Свободно предоставяне на услуги.
Тази свобода е една от четирите, на които се основава функционирането на вътрешния пазар в ЕС - поясни Лъчезар Стефанов, ръководител на работната група по подготовката за преговорите по въпросната глава. - Това са финансовите услуги: банковото дело, застраховането и търговията с ценни книжа. Към тази глава спадат и защитата на личните данни, режимът на самонаетите търговски агенти, както и темата за информационното общество.
Фондът за гарантиране на инвестициите в ценни книжа ще е напълно аналогичен на Фонда за защита на влоговете. Наистина, експертите отчитат, че фондовият пазар у нас все още е в зародиш, но според тях в недалечното бъдеще се очаква той бързо да се развие. И за да стане привлекателен и за българските, и за чуждестранните инвеститори, е необходимо да отговори на европейските изисквания за минимално гарантиране на инвестициите.
Според директива на ЕС минималният праг за гарантиране на инвестицията в ценни книжа е 20 хил. евро. За нас обаче това все още е сериозна сума, поради което правителството предлага тригодишен преходен период. Той ще започне да тече от хипотетичната дата на присъединяването ни към Евросъюза - 1 януари 2007 година.
По наши изчисления това е необходимото време за акумулиране на средства във фонда, чрез отчисления, които инвестиционните посредници ще правят - обясни Стефанов. - Предвижда се до края на 2006 г. да се приеме закон, който да уреди цялата тази материя и в който да се узакони първоначалният гарантиран размер на компенсацията. Предлагаме това да са 6 хил. евро. През следващата година гаранцията трябва да стане 12 хил. евро, а до края на 2008 г. - 15 хил. евро. Скоростта на акумулиране на тези средства ще зависи както от броя на инвестиционните посредници, заделящи средства за този фонд, така и от размера на вноските, които трябва да са поносими - смята Стефанов.
Освен главата Свободно предоставяне на услуги кабинетът обсъди и одобри още една - Финансов контрол. Според Цветан Цветков, ръководител на групата по подготовката й, тя е разработена в съответствие с изискванията на Европейската комисия България да изгради ефективно действаща финансово-контролна система, която да не допуска отклоняване или присвояване на средства. Цветков е на мнение, че страната ни донякъде вече отговаря на тези изисквания, най-вече чрез изградени институции като Сметната палата, Агенцията за държавен и вътрешен финансов контрол, агенция Митници и Главна данъчна дирекция. Създадена е и законовата рамка: Закон за държавния и вътрешен финансов контрол и Закон за Сметната палата, който тази година ще бъде изцяло подменен с нов. През тази година трябва да се одобрят и съответните поднормативни актове. До месец ще се приеме устройственият правилник за уреждане на Агенцията за държавен и вътрешен финансов контрол, а до края на март - правилникът за прилагане на Закона за държавен и вътрешен финансов контрол. В подготовка са и нормативни актове, с които ще се урежда дейността на системите за финансово управление и контрол към разпоредителите с бюджетни кредити.
Правителството е убедено, че има пълна готовност да преговаря по споменатите две глави, тъй като законодателството ни в тази област е най-хармонизирано с това на ЕС. С тях позициите, по които вече ще преговаря България, ще станат двадесет. Заместник-министър Кисьов обеща до една седмица да внесе за одобряване в Министерския съвет и главата Данъчна политика. През февруари кабинетът щял да се запознае и с главата Правосъдие и вътрешни работи, а през март - и с Околна среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във