Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще се променят ли трудовите правила в ЕС?

През седмицата се състоя първото заседание на Европейския орган по труда. Това се случи само две години, след като идеята за него беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза за 2017 г. пред Европейския парламент. ституцията ще увеличи постепенно финансовите и човешките си ресурси и ще достигне годишен бюджет от 50 милиона евро и 140 служители до 2024 г.

Новото звено е крайъгълен камък на работата на европейските инситтуции за справедливи, ефективни и приложими трудови правила в общността. Очаква се той да подпомогне пазара на труда най-вече в новоприсъединилите се държави, сред които е и България. 

В надпреварата за седалище на Органа по труда участваха четири евростолици - София, Никозия, Рига и Братислава. София предложи избор между три сгради - "Елипс център", "Новотел София" и хотел "Премиер". Правителството дори предложи и да покрие наема на службата за първите 18 месеца на агенцията. Но беше предпочетена Братислава.                 

Органът ще предоставя на работниците и работодателите по-добра информация относно техните права и задължения, както и ще подкрепя националните органи по труда в техните трансгранични дейности. Това ще подпомогне пряко милионите европейци, които живеят или работят в друга държава членка, както и милионите предприятия, които извършват трансгранична дейност в ЕС. 

„Не е изненадващо, че той бе създаден в рекордно кратък срок, като се има предвид голямата необходимост от него. Като такъв органът по труда е още една важна стъпка към по-интегриран европейски пазар на труда, основан на доверие, надеждни правила и ефективно сътрудничество“, каза Юнкер на откриването. 

Европейският орган по труда събира на едно място националните органи. Както в своята управленска структура, така и в ежедневната си работа той ще улеснява сътрудничеството между представителите на държавите членки и социалните партньори.  Управителният съвет  се състои от представители на държавите членки, Комисията, социалните партньори на равнището на ЕС, Европейския парламент, както и наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и други агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. На 17 октомври те ще се срещнат за първи път и ще приемат необходимите решения, за да може органът по труда да заработи, както и ще споделят своите мнения относно началната работна програма.

Около 17,5 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС, което е двойно повече, отколкото преди десет години. В същото време милиони предприятия извършват трансгранична дейност.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във