Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ ЕКШЪН ПЛАН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО?

Г-н Табов, на 1 и 2 юни Националното бюро на българските автомобилни застрахователи ще бъде домакин на 40-ата Генерална асамблея на Съвета на бюрата. Ще се отрази ли това домакинство благотворно върху европейската перспектива на българското застраховане?
- Предстоящото събитие в София не е свързано със страната домакин. Генералните асамблеи в системата на Съвета на бюрата се провеждат всяка година в края на май или в началото на юни и представляват редовни годишноотчетни събрания на членовете на системата за Зелена карта. Държавите членки са общо 44 - от Европа и от други страни извън региона, които са пожелали да се присъединят към съвета, като например Тунис и Израел, тъй като техни граждани често пътуват с колите си в Европа.
На форума в София управителният съвет на Съвета на бюрата ще направи отчет за извършената работа през изминалата година. Ще бъде докладвано как се развива системата Зелена карта, ще бъде направен и преглед на членството на отделните страни. Повечето са с редовен или пълноправен статут, други обаче са в преходен период на членството си, а трети са във фаза на мониторинг. Секретариатът ще докладва и финансовите резултати през отчетната година. Всяка година Генералната асамблея се провежда в различни страни. На миналогодишния форум бе одобрено домакинството на България, което след броени дни ще се случи в София. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) е домакин на събитието и ще се постарае да създаде благоприятни условия за успешното му провеждане.
Какъв е статутът на НББАЗ, респективно на България в системата на Съвета на бюрата?
- НББАЗ е националната институция, която представлява България пред международната система Зелена карта. Страната е неин пълноправен член още от 1971 година. Българското външно застрахователно дружество Булстрад бе монополист за застраховане в чужбина и то изпълняваше официално ролята на национално бюро до 1 април 2002 година. На тази дата стартира дейността си новото Българско национално бюро - сдружение на застрахователни компании, лицензирани да сключват застраховки Гражданска отговорност за пътуващите с автомобилите си български граждани в чужбина. Нямаме прекъсване на членството, защото на принципа на приемствеността НББАЗ пое функциите от Булстрад и към този момент е официален представител на страната в международната система Зелена карта.
В мониторинговия доклад на ЕК от май се изразява безпокойство за състоянието и на застрахователния пазар у нас - имаха се предвид обхватът на задължителната застраховка Гражданска отговорност и финансовият капацитет на Гаранционния фонд. Очаквате ли да изпълним европейските изисквания до следващия мониторингов доклад на ЕК през октомври?
- Всички очакваме октомврийският доклад на Европейската комисия да бъде благоприятен за България, след като сме изпълнили препоръките на Брюксел, в това число и за застраховката Гражданска отговорност, и ЕК да даде предложение България да стане пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 година. Тогава на Националното бюро Зелена карта ще бъде разрешено да подпише Многостранния гаранционен договор, по силата на който българските моторни превозни средства ще могат да пътуват в страните от Европейския съюз, без да бъдат проверявани за застраховка Гражданска отговорност, респективно за сертификат Зелена карта, тъй като те фактически ще са едно и също. И реципрочно - гражданите на страните членки на ЕС, които пътуват в България, също няма да бъдат проверявани за Гражданска отговорност. Регистрационният номер на автомобила ще е гаранция и доказателство за наличие на задължителната автомобилна застраховка.
А какво ще се случи, ако не изпълним условията на Брюксел?
- Ако не успеем да се справим и страната ни бъде приета в ЕС с предпазна клауза, тогава НББАЗ няма да получи разрешение да подпише Многостранния гаранционен договор и българските автомобилисти ще продължат да бъдат контролирани на границите за наличие на задължителната застраховка. Сегашното статукво ще се запази до момента, в който Брюксел не приеме, че сме изпълнили изискванията на Европейската комисия за задължителната застраховка Гражданска отговорност.
Партньорската проверка от ЕК през февруари 2006 г. трябваше да установи състоянието на застрахователния пазар у нас. Акцентирано бе върху съответствието на българското законодателство с европейското, върху обхвата на застраховката Гражданска отговорност и върху финансовия капацитет на Гаранционния фонд, който действа на територията на България и се формира от вноските на застрахователите. Пратениците от Брюксел имаха срещи с всички отговорни български институции, а резултатите от проверката показаха, че броят на незастрахованите МПС е доста висок и че финансовият капацитет на Гаранционния фонд не е достатъчен, за да покрива щети, причинени от незастраховани български МПС зад граница. Съгласно Четвърта директива на ЕК, когато станем страна членка на ЕС, именно Гаранционният фонд ще бъде отговорен за тези рискове. Изискването на Съвета на бюрата за Зелена карта и най-вече на 30-те държави, които подписват Многостранния гаранционен договор, е незастрахованите моторни превозни средства в страната ни да не превишават 10% от всички регистрирани МПС. Тоест обхватът на застраховката Гражданска отговорност да не е по-малък от 90 процента.
Ефективни ли са мерките, които се предприемат, за да изпълним до септември изискванията на ЕК за застраховането?
- Българското правителство изготви т. нар. екшън план, за да се справи с проблемите и да изпълни изискванията на Европейската комисия. В него е включена и провеждащата се в момента пререгистрация на всички МПС, за да се установи какъв е действителният брой на колите в движение, които биха могли да пътуват и зад граница - в страните от ЕС. Базата данни на КАТ досега не разполагаше с точна информация за това. А всички знаем колко много са старите автомобили, които не са в движение и гният по тротоари и дворове. Те трябва да бъдат пререгистрирани или спрени от движение. Застрахователите от своя страна трябва да подават в информационния център на Гаранционния фонд информация за всички сключени полици Гражданска отговорност. Като се съпоставят статистическите данни от КАТ и от застрахователите, може да се установи обхватът на Гражданска отговорност.
Крайният срок за пререгистрация изтича след няколко дни - на 31 май. Смятате ли, че мярката оправдава очакванията и ще увеличи ли обхвата на Гражданска отговорност?
- С всеки ден процентът на незастрахованите МПС все повече намалява. Последната информация, с която разполагаме, е от края на април и гласи, че нерегистрираните автомобили в България са около 25-26 процента. За да приключи успешно екшън планът на правителството, трябва да се направят и някои законодателни промени, които да допринесат за повишаване на обхвата на Гражданска отговорност.
Става дума за предлаганите от КФН изменения в Кодекса за застраховането ли?
- Не само. Защото промени трябва да се направят и в Закона за движение по пътищата, както и в останалото законодателство, което има отношение към проблема, включително и в Наказателния кодекс. Трябва да бъде засилен и контролът от органите на МВР, на останалите институции, на Комисията за финансов контрол (КФН), която чрез застрахователните компании трябва да осигури финансовата стабилност на Гаранционния фонд. За целта трябва да се направи промяна в законодателството и да се изпълни препоръката на партньорската проверка, като се осигури презастрахователно покритие на Гаранционния фонд. По време на Генералната асамблея на Съвета на бюрата в София заместник-председателят на КФН и ръководител на Застрахователен надзор Ралица Агайн ще информира делегациите на страните членки за състоянието и развитието на застрахователния пазар в България.
Очаква ли се Асамблеята в София да препоръча България, чрез Националното бюро за Зелена карта, да подпише Многостранния гаранционен договор?
- Във връзка с подготовката на Асамблеята Съветът на бюрата изпрати на националните бюра на 30-те държави от Европейския съюз въпросник, с който ги пита дали въз основа на приложения анализ за състоянието на застрахователния пазар в България биха подписали Многостранния гаранционен договор с нея. Отговорите трябваше да бъдат получени в Съвета на бюрата до края на април и резултатите от допитването ще бъдат докладвани на Асамблеята в София. Процедурата предвижда пълен консенсус и ако има дори един глас против, Многостранният гаранционен договор с България няма да бъде подписан. Отлагателният срок може да бъде дискутиран, но ако съдим по досегашната практика, отлагането ще продължи дотогава, докато страната не се справи с проблемите и не изпълни поставените изисквания, свързани с броя на незастрахованите МПС и стабилността на Гаранционния фонд.
Когато застраховката Гражданска отговорност и Зелена карта се слеят, цената на полицата ще се увеличи ли и с колко?
- Застраховката ще трябва да покрива многократно увеличената отговорност на застрахователите според стандартите на Европа и законодателствата на държавите от ЕС. Актюерските изчисления за цената на Гражданска отговорност ще бъдат направени на базата на данните от 10-те български застрахователи, членове на НББАЗ, които досега застраховат Гражданска отговорност и издават сертификат Зелена карта за чужбина. От актюерските разчети ще стане ясно каква би била разумната премия, за да могат застрахователите да заделят достатъчно резерви и да покриват увеличената застрахователна отговорност. Компаниите, които възнамеряват да продават застраховката, трябва добре да я провизират, като заделят достатъчно резерви, за да могат да плащат щетите у нас и в Европа. А застрахователният надзор трябва да упражнява адекватен контрол върху дейността и финансовата им стабилност.
Всички застрахователи ли ще трябва да се включат в системата на НББАЗ, след като се прелицензират?
- Съгласно Кодекса за застраховането и предложените последни промени прелицензирането на застрахователните компании е задължително, като членовете на НББАЗ трябва да направят това до 31 декември 2006 г., а дружествата, които не членуват в Националното бюро - съответно до 30 септември 2006 година. Процесът на прелицензиране е свързан и с изпълнението на уставните изисквания на Националното бюро, т.е. те не получават нов лиценз, ако не са изпълнили устава на НББАЗ. Презастрахователните програми и банковите гаранции на компаниите са едно от задължителните условия за членство в Националното бюро Зелена карта.
Трябва ли да бъде създаден нов обезпечителен фонд, който да поема плащанията по Гражданска отговорност, както и за други видове застраховки в случай на фалит на застрахователна компания?
- Българското законодателство засега не третира проблема кой трябва да поеме отговорностите на обявен в несъстоятелност застраховател. Единствено чрез механизмите на Устава на Националното бюро Зелена карта такива гаранции са дадени пред Съвета на бюрата за застраховката Гражданска отговорност. В някои от европейските страни е учреден отделен гаранционен фонд, който покрива застрахователни отговорности на фалирали застрахователи, включително и в животозастраховането.
Ще се слеят ли институциите Гаранционен фонд и Национално бюро Зелена карта и ако не се предвижда такъв ход, как ще си разпределят отговорностите?
- Институциите - Гаранционен фонд и Националното бюро Зелена карта, ще продължават да функционират отделно. Както казах, сертификатът Зелена карта ще се издава и занапред за страни, които са извън Европейския съюз. А когато България стане член на ЕС и подпишем Многостранния гаранционен договор, влиза в действие Четвъртата директива на ЕК, според която Националното бюро Зелена карта ще изпълнява функции и на компенсационен орган в случай на отказ застрахователната компания да изплати обезщетение, при забавено плащане, както и при несъстоятелност на застрахователя да възмезди вредите. Гаранционният фонд ще покрива щети, настъпили на територията на страната и в Европа, когато те са причинени от МПС-та без застраховка Гражданска отговорност или когато са неидентифицирани. Третото условие на директивата е да се създаде Информационен център, който ще съхранява база данни за застрахованите и незастрахованите моторни превозни средства у нас. Четвъртото изискване на директивата е застрахователите да определят свои представители на територията на всяка от европейските страни, които да уреждат изплащането на застрахователните щети. За целта могат да бъдат упълномощени специализирани европейски компании, местни застрахователи или физически лица, които ще се регистрират като представители на българските дружества и ще бъдат вписани в застрахователните регистри на държавите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във