Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще се изяснява характера държавните предприятия, създадени със специални закони

Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да изготви анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики.

Законът за публичните предприятия бе приет през септември 2019 г., по силата на който бе създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол, която да осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия и съответно да наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

Законът предвижда Агенцията, по възлагане от Министерския съвет, да изготви на анализ на създадените със специални закони държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики. Въз основа на анализа, Министерският съвет в срок от три години ще може да приеме програма за преобразуване на държавните предприятия в еднолични търговски дружества или в административни структури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във