Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще се инвестира в модернизация и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство

Като че ли гласът на пчеларите се чу и ще се вземат мерки за защита на техния бизнес. През годините многократно е имало оплаквания от тях, че земеделците използват забранени препарати за растителна защита, което води до измиране на пчелите. От пчеларския бранш настояват и за по-строг контрол при обработването на нивите. 

От агроминистерството обявиха, че се предвижда комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, които са заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 година. Това се прави, за да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. 

Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове.

Обсъдено е и подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти. Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара.

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Предоставя се нова възможност за подобряване  капацитета  на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност.

Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, което ще доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. 

С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.

Обсъдено е и подпомагането за популяризиране на пчелния мед и другите пчелни продукти - пчелен прашец, пчелен восък, прополис, пчелна отрова, и насърчаване на тяхното потребление.

Основната полза от пчеларството обаче е не медът, както много често се акцентира, а опрашването на диворастящата и най-вече културната растителност, което води до многократно увеличаване на добивите. Може смело да се каже, че медът в пчеларството е страничен продукт. Без опрашване би настъпил тотален глад на животни и хора и животът на планетата ни би бил застрашен.

 

Биологичен пчелен мед

Тенденциите за увеличаване на популярността на биологичните храни и продукти засягат и пчелния мед. От началото на 90-те години на XX век датират първите сертифицирани производства на биологичен пчелен мед в световен мащаб. Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в сертифицирани биологични пчелини, при спазване на редица строги изисквания в процеса на отглеждане на пчелите и производството, обработката и съхранението на пчелния мед. Биологичният пчелен мед, както и останалите биохрани, е обект на сертификация от съответните одобрени на национално ниво организации. Крайната цел при прилагането на принципите на биологичното пчеларство е да се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и пчелните продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във