Банкеръ Daily

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Ще ремонтират 416 учебни заведения с 624 млн. лв.

В настоящия програмен период ще реализираме проекти за подобряване на материално-техническата база в учебни заведения – от детски градини, през училища, до висши учебни заведения с 624 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. Общо 416 учебни заведения, в които се обучават 255 269 деца и младежи, ще бъдат модернизирани през следващата година. Това информира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на съвместна пресконференция с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. На нея двамата министри представиха дейностите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на оперативната програма, по която Министерството на образованието и науката получава безвъзмездна финансова помощ.

Ресурсът от 624 млн. лв. надвишава с около 30% предвидения за такива дейности спрямо предишния програмен период. Средствата са разпределени между 72 общини бенефициенти по първа и трета приоритетна ос на ОП „Региони в растеж“ и три министерства – на образованието и науката, на младежта и спорта и на културата, които ще извършат модернизация на общо 416 учебни заведения, каза министър Нанков.

До момента са подписани договори със 17 общини, които ще получат безвъзмездна помощ в размер на 130 млн. лв. В процес на подготовка и сключване са други 16 проекта за образователна инфраструктура на стойност близо 168 млн. лв. за ремонти в 30 училища и 40 детски градини. Министерствата на културата и на младежта и спорта ще разполагат с бюджет от 14 млн. лв. за извършване на ремонти в спортни училища и училища по изкуствата, съобщи регионалният министър.

Николай Нанков подчерта, че целта на инвестициите е да бъде оказана подкрепа на основния правителствен приоритет – образованието и създаването на по-здравословна учебна среда за децата и младежите, като в настоящия програмен период фокус е поставен върху професионалното образование.

Общият бюджет на процедурата „Подкрепа на професионалните училища в България“ е 166,5 млн. лв. при само 10 млн. лв. през предишния програмен период, посочи Николай Нанков. Той обясни, че с тези средства ще бъдат подкрепени 144 професионални учебни заведения. От тях 102 училища ще бъдат модернизирани в рамките на 8 договора с бенефициент Министерството на образованието. Безвъзмездна финансова помощ за други 42 професионални училища, които са общински, получават съответните общински администрации.

Министърът на образованието Красимир Вълчев съобщи, че с финансовия ресурс ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и ще се ремонтират сградите, оборудване, включително специализирано, бази за практическо обучение и спортна инфраструктура. Обновителните дейности ще обхванат близо 40% от професионалните гимназии, в които учат 55% от учениците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във