Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ РАЗБИЕМ МОНОПОЛА НА НЕК И БУЛГАРГАЗ

Доц. Веселин Близнаков, заместник-председател на парламентарната група на НДСВ, номиниран за председател на парламентарната енергийна комисия, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Близнаков, какво е мнението ви за промените на енергийната стратегия, изготвени с огромно закъснение на 7 юни от екипа на Иван Шиляшки?
- Енергийната стратегия ще се преразглежда основно.

Действащата сега или промененият вариант Шиляшки?
- Ще се преразглежда действащата енергийна стратегия. И който иска, включително и г-н Шиляшки, ще си дава предложенията за промени. Бъдещите експерти, които ще привлечем към Комисията по енергетика и енергийни ресурси в парламента, ще ги обмислят и ще изразят становищата си по тях. После ще се обсъждат в комисията и т.н. Но тъй като стана дума за г-н Шиляшки, искам да споделя следното. Преди няколко дни беше свикан консултативният съвет за АЕЦ Козлодуй. Той заседава под ръководството на г-н Шиляшки, а аз съм негов член. Темата трябваше да бъде Програмата за безопасно и ефективно управление на ядреногоривния цикъл на АЕЦ Козлодуй. Аз помолих Шиляшки да отложи заседанието, тъй като не бях получил своевременно материалите за заседанието и не се бях запознал с тях. Той го отложи, но само с три-четири дни и го насрочи за петък, 6 юли. За съжаление то съвпадна със заседанието на парламента. Затова аз изпратих моята заместничка в Българското ядрено дружество и отидох с малко закъснение, за да депозирам становище, в което поисках да се отложи вземането на решение.

За какво решение става въпрос?
- Трябва да бъде взето изключително важно решение за политиката на България за ефективно управление на ядреногоривния цикъл. Това са въпросите за провеждането на търгове за доставка на свежо ядрено гориво, за постигане на по-висока ефективност на управлението, вариантите за съхранение, транспортиране и преработка на отработеното ядрено гориво.

Обсъждано ли е в НДСВ евентуално да се преразгледа решението на кабинета Костов за по-ранното извеждане от експлоатация на 1-ви и 2-ри блокове на АЕЦ Козлодуй през следващата година?
- Предварително мога да кажа, че ние ще обсъдим решението за 1-ви и 2-ри блокове, но не мога категорично да се ангажирам, че то ще бъде преразгледано, в смисъл - променено, тъй като вече има споразумение с Европейския съюз, има ангажирани финансови институции и пр. Но така или иначе ние ще го обсъдим много обстойно.

Предстои да се подпише споразумение с ЕС и за по-ранното извеждане на 3-и и 4-и блокове. В този смисъл може би ще са ви необходими поуките от сключеното вече за 1-ви и 2-ри блокове?
- Въпросът е изключително навременен, тъй като решаването на съдбата на 3-и и 4-и блокове трябва да стане много бързо. През следващите два-три месеца е необходимо да вземем спешни мерки, да привлечем вниманието и на експерти на международни институции - имам предвид Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), да обсъдим и изясним всички проблеми около тези два блока. Мисля, че България силно се нуждае от помощта на чуждестранни експерти. Ако през следващите няколко месеца ние не предприемем адекватни стъпки, има опасност сроковете така да ни притиснат, че да нямаме друга възможност, освен да закрием и 3-и, и 4-и блокове предсрочно. В Българското ядрено дружество, на което още съм председател, а и в НДСВ, смятаме, че тези блокове трябва да работят колкото се може по-дълго - до края на проектните им срокове. Това е жизнено важно за българската икономика, особено като се има предвид, че АЕЦ произвежда може би най-евтината електроенергия.

Какво ще е бъдещето на ядрената енергетика в България и по-конкретно - на заложеното в енергийната стратегия изграждане на нова ядрена мощност? Моля за вашето лично становище, а и на НДСВ, разбира се, ако вече има такова изработено.
- Вие знаете, че в България е установен баланс между ядрената енергетика и конвенционалните източници на енергия. Затова моето лично становище, на Българското ядрено дружество, а и на експертите в НДСВ е, че при предстоящото спиране на първите два блока и пред перспективата за по-ранно извеждане на 3-и и 4-и блокове трябва да се предприемат незабавни стъпки за изграждането на нова ядрена мощност. Затова е необходимо незабавно да се обсъди въпросът и да се прояви политическа воля. Има много неща, които трябва да се решат, тъй като изграждането на един нов ядрен блок ще отнеме поне седем-осем години. И ако ние не започнем отсега, рискуваме, като затворим 3-и и 4-и блокове, да се окажем без техен заместител. Това ще наруши електроенергийния баланс.

Имате предвид нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Белене, или нов блок на АЕЦ Козлодуй?
- На Белене, въпреки че това не е окончателно. Необходимо е експертите да си кажат мнението, а в НДСВ този въпрос още не е разглеждан.

Становището ви е за развитието на ядрената енергетика. Така ли да ви разбираме?
- Докато НДСВ не обсъди въпроса, за категорично становище не може да се говори. Но ако ме питате за Българското ядрено дружество, а и доколкото знам за други институции в страната - то отговорът е за. Но за това е необходима политическа воля, тъй като въпросът е свързан с привличането на огромни инвестиции. Подробности са изборът на типа реактор, неговата мощност, производство и пр. Все пак ако се вземе решение за изграждане, като че ли засега надделяват мненията това да е реактор с мощност 600 мегавата.

Не мога да не ви попитам за сделките за ТЕЦ Марица-изток 1 и ТЕЦ Марица-изток 3 с американските компании Ей И Ес и Ентърджи...
- Ние категорично трябва да изкараме тези сделки на светло, пред българското общество. За целта ще помолим за съдействие и журналистите, да ни помогнете това да стане факт.

В интервю за БАНКЕРЪ изпълнителният директор на проекта за ТЕЦ Марица-изток 1 Ричард Мардън твърди, че ако сделката бъде анулирана, това ще се отрази отрицателно на България.
- Никой не може да отнеме правото на новото правителство да преразглежда сделките. Разбира се, аз не искам с това да кажа, че те ще бъдат отменени. В никакъв случай. Но те могат да бъдат предоговорени в добра за България светлина, и то ако има такава възможност. Просто ние все още не знаем клаузите, които са включени в тези сделки, и затова искаме да ги изкараме на светло.

Ще повлияят ли тези две сделки на приватизацията на други енергийни мощности - ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе, електроразпределителните дружества...?
- Становището на НДСВ е, че процесът на приватизация в енергетиката трябва да бъде засилен, като в същото време се намали монополът на НЕК. На всички е ясно, че в сравнение с останалите сектори на икономиката раздържавяването в енергийния е изостанало много. Ето защо ще променим и подготвим нормативната база, за да се създадат пазарни условия за енергетиката. Досега тя съществуваше в почти социалистически условия. Една от спешните задачи, които трябва да свършим, е да внесем в Народното събрание промените в Закона за използването на атомната енергия за мирни цели. Това трябва да стане преди април 2002 година. Основната ни идея е да променим статута на този комитет, да го превърнем в държавна агенция. Нещо, което досега не бе направено и за което сме много критикувани от ЕС.
Стремежът ни е да стабилизираме енергийния сектор, да издигнем ролята му не само за икономическия просперитет на страната, но и значението му за целия Балкански регион. Знаете, че тук има хроничен глад на енергия и ние трябва да сме луди, ако не се възползваме от това уникално положение.

Определен ли е крайният срок за промяна на енергийния закон и на енергийната стратегия?
- Мисля, че за тях трябва да имаме окончателни становища най-късно през последното тримесечие на годината.

А позицията ви за либерализацията на енергийния пазар?
- Необходимо е да имаме готовност за либерализация още през следващата година, но за целта трябва да следваме стриктно препоръките на Европейския съюз. Освен това в програмата на НДСВ е записана задачата да се разбие монополът на Булгаргаз, а за да стане това, ще се наложи да свършим твърде много неща.

И досега се правеха проекти за това...
- Да, но нашите ще бъдат доста по крути, по-смели... Освен това една от първите ни задачи е да издигнем статута на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, като я превърнем в министерство.

Номиниран ли е бъдещият енергиен министър?
- Не. Засега не са обсъждани никакви кандидатури, и то за нито един министерски пост. Това категорично мога да ви го заявя, тъй като аз съм член на контактната група за преговори.


Разговора води Белчо Цанев

Facebook logo
Бъдете с нас и във