Банкеръ Daily

Министерство на транспорта

Ще привличаме товарните потоци от Азия към Централна и Западна Европа

С развитието на транспортната инфраструктура, България създава необходимите предпоставки за привличане на товарните потоци от Азия към Централна и Западна Европа. Това заяви зам.-министърът на транспорта Велик Занчев по време на Втората среща на министрите на транспорта на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Тя се провежда като част от платформата 16+1, в периода 25-26 октомври във Варшава, Полша.

Занчев представи стратегическата рамка в сектор „Транспорт”, основните интермодални възли на територията на страната ни, както и големите инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства. Той отбеляза, че благоприятното географско положение на България е едно от най-големите предимства, което предоставя възможности за осъществяване на връзки със страните от Европа, Азия и Африка. То стои в основата на привличането на по-голямата част от транспортните потоци между тези държави.

„Това предимство допълнително се усилва от обстоятелството, че през България преминават два от основните коридори на Трансевропейската транспортна мрежа: „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, по които основно се насочва трафикът от Изток към вътрешността на Европейския съюз”, допълни Занчев.

В рамките на двудневното мероприятие се провежда и конференция на тема „Интермодалността – гаранция за ефективен и икономически изгоден транспорт”. Велик Занчев очерта важното значение за развитие на интермодалните пресичания, чрез които се постига надеждност и непрекъснатост на товарните превози от Китай към Европа през страната ни.

В изказването си пред делегатите, заместник-министър Занчев, представи заложените цели в Интегрираната транспортна стратегия на България за периода до 2030 г. В нея са очертани тенденциите за развитие в дългосрочен план, като те са съсредоточени около повишаването на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор, подобряването на транспортната свързаност и достъпност, не само вътрешната, а и външната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във