Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще прилагаме швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци

Жителите на Южното Черноморие ще имат възможност безвъзмездно, без средства от техните данъци, да се възползват от най-добрата швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов, който посети площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от бита, която се изгражда в близост до село Атия. Община Созопол е определила мястото на площадката. Средствата за изграждането й са близо 2 млн. лв. и са осигурени чрез Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Направеното тук е по най-високите стандарти не само в Швейцария, но и в цяла Европа. Самото швейцарско правителство контролира изпълнението на проекта. Това е най-добрият тип събиране на опасни отпадъци на площадка за временно съхранение, а заедно с последващото специално третиране, се предотвратява замърсяването. Пилотните центровете по българо-швейцарската програма са проектирани, оборудвани и работят по швейцарска технология, която е доказана и напълно безопасна. На територията на центровете няма да се извършват дейности, замърсяващи околната среда.
Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани. Засега само 5 кметове успяха да се преборят за изграждането на такива площадки. Площадката е тук, защото Община Созопол я е посочила като място, с което е кандидатствала по Българо-Швейцарската програма. А тя е минала през съответните процедури по екологичното законодателство.
На площадката ще се събират отпадъци, които се генерират в домакинствата при ежедневното използване на продукти със съставки, увреждащи околната среда, като лекарства, битова химия, батерии и акумулатори, битови електронни уреди, боядисани мебели и други дървени повърхности. Това са отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си. Изхвърлянето им в общите контейнери замърсява останалите отпадъци и представлява голяма опасност за околната среда при натрупването им в регионалните депа за отпадъци.
Събраните отпадъци на площадката могат да се съхраняват там максимум една година. Те периодично ще се извозват до съоръжения за третирането или унищожаването им. Центровете са така замислени и проектирани, че отпадъците да се съхраняват без опасност от разливи, разсипи и замърсяване на околната среда. Те са разположени в близост до населените места, за да са удобни за хората, които обслужват. Такива центрове в Швейцария се намират до търговски обекти в рамките на населените места или непосредствено до жилищните сгради на хората с цел максимална достъпност и удобство, обясни министърът.
Общата стойност на проекта в село  Атия е почти 2 млн. лева, които ще са изцяло за сметка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. От него ще могат да се възползват гражданите на общините Созопол, Приморско и Царево. В рамките на проекта се осигурява оборудване, което включва два микробуса, които ще бъдат мобилни пунктове за събиране на отпадъци, 10 контейнера за съхранение на отпадъци и 100 бидона. Общото количество, което може да се складира на площадката, е четири тона. Времето, за което отпадъците може да бъдат складирани, е до една година. В рамките на този период отпадъците трябва да бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане.

Проектът започна на 21 април 2015 г. с подписване на споразумение с Конфедерация Швейцария за отпускане на 15 млн. лв. за финансиране на дейности, които да спомогнат за по-доброто управление на отпадъците в България. Срокът за изпълнение е до 7 декември 2019 година.
Целта на проекта е намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда чрез отделяне на опасните отпадъци от домакинства от потока битови отпадъци в 22 български общини. Предвижда се да се изграждат 5 пилотни центъра за събиране на опасните битови отпадъци в общините Шумен, Разград, Созопол, Съединение и Левски и вече са доставени мобилни събирателни пунктове за обслужване на съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. Пилотните общини са определени чрез предпроектно проучване с финансиране от швейцарска страна, като са отчетени редица показатели за избиране на общини, при които реализирането на площадка за разделно събиране ще бъде най-ефективно.
Пилотните проекти целят да улеснят останалите общински администрации при планиране и изпълняване на вменените им със Закона за управление на отпадъците отговорности за осигуряване на площадки и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци. Съгласно закона всички общини трябва да имат изградени такива центрове до 2020 година. Общините ще могат да се възползват от разработените вече в рамките на пилотната програма инвестиционни проекти, методики за работа на центровете и опит при създаване и експлоатиране на мобилни схеми за събиране на отпадъци. По този начин ефектът от реализацията на пилотните модели ще се мултиплицира в бъдеще и страната ни ще постигне добро отделяне на опасните отпадъци, което гарантира по-чиста околна среда за бъдещите поколения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във