Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще подобряват системата за контрол на дървесината с нова Наредба

Подобряване на системата за контрол на дървесината предвижда разработеният проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за контрола и опазването на горските територии, съобщиха от агроминистерството.

Нормативните промени ще позволят незабавно отнемане на достъпа до интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, ако се установят нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава тези обекти да функционират като издават превозни билети. Мярката се налага, тъй като при проверки от страна на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите в складовите обекти, с наложена принудителна административна мярка за спиране на дейността, се установява, че същите продължават да извършват дейност и да издават превозни билети чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

Наредбата предвижда възстановяване на правата за достъп след като отпаднат основанията, заради които той е отнет.

С промените окончателно се премахва "хартиеният" дневник за обектите, като се въвежда изискване той да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ - т. нар. "електронен дневник". Така се очаква да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на "хартиените" превозни билети и дневници, като се постигне още по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Наредбата предвижда задължение за собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта да осигуряват достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Районна дирекция на горите потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата.

Експертите очакват предложените изменения ще подобрят проследяемостта на дървесината от мястото на натоварване - временния склад, до мястото на доставка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във