Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ОТПЛАВА ЛИ БРП КЪМ ХИМИМПОРТ?

Очаква се приватизацията на Параходство Българско речно плаване АД (БРП) скоро да се отпуши. Това е вероятното развитие на събитията, след като на 14 февруари на заседание на Върховния административен съд (ВАС) Химимпорт, част от варненската група ТИМ, оттегли жалбата си срещу решението на правителството от 15 юни, с което то избра за купувач на 70% от БРП Каолин АД. Разградското дружество предложи за 70% от капитала на БРП 13.167 млн. евро и 20 млн. лв. инвестиции. На второ място бе класирано Химимпорт АД, което оферира 25 млн. евро инвестиции, но за акциите предложи по-малко от съперника - 22 млн. лева. Химимпорт подаде жалба и ВАС спря на 4 юли изпълнението на сделката. В края на миналата година Каолин оттегли офертата си с мотив, че съдебните дела са забавили прекалено много приватизационната процедура. Така Химимпорт получи реални шансове да се сдобие с речния ни флот.
Оттук нататък продължението на историята е в ръцете на Агенцията за приватизация (АП) и на правителството. БРП се намира и в списъка с дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала им, които са от значение за националната сигурност на страната и за чиято продажба трябва да има одобрение от правителството. АП първо трябва да реши дали да продължи процедурата и да преговаря с втория класиран кандидат или да я прекрати. Ако АП избере първия вариант, тя няма да може да иска от Химимпорт подобряване на офертата и дружеството ще продължи с първоначално предложените от него параметри. Разликата в цената, предложена от Каолин, и тази на Химимпорт е около 3.75 млн. лева. Ако АП успее да вземе депозита за участие в процедурата на разградското дружество от 2 млн. лв., то тогава разликата в цената ще бъде само 1.75 млн. лева.
Ако все пак Агенцията за приватизация реши да прекрати процедурата, преминаването на 70% от БРП в частни ръце ще се забави с около още една година.
От останалата част от капитала на БРП в момента Химимпорт държи 29.14%, а другите книжа са притежание на дребни акционери. Химимпорт придоби акциите от Алфа финанс Холдинг АД, собственост на Иво Прокопиев, на 21 декември 2005 година. Чат от капитала на КаолинАД, която беше избрана за купувач на речното ни плаване, също е собственост на Иво Прокопиев. По сделката за прехвърляне на книжата на БРП Химимпорт плати по 41.07 лв. за всяка от 260 871-те акции. На 23 декември обаче част от тези акции - 44 650, или 4.99%, са прехвърлени на свързано на Химимпорт лице.
Параходството е приключило 2005 г. с печалба от 1.779 млн. лв., стана ясно от неконсолидирания му отчет за миналата година, предоставен на БФБ-София. През 2004 г. положителнияг финансов резултат на дружеството е бил 324 хил. лева. Печалбата му се повишава заради по-големия ръст на приходите в сравнение с разходите. Нетните приходи от продажби на БРП за 2005 г. са 31.489 млн. лв. - с 26.6% по-високи от предишната година, а разходите по икономически елементи достигат 29.725 млн. лв. срещу 24.507 млн. лева. Основният капитал на дружеството е 895 хил. лв., а собственият му капитал в края на миналата година е 11.541 млн. лева.
Основната дейност на БРП включва търговско корабоплаване по река Дунав - превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби. Дружеството покрива около 25% от товаропотока от и за България и негови основни конкуренти са двете украински компании - УДП и Укречфлот, които имат около 55% пазарен дял. БРП е собственик на 17 линейни кораба, на два маневрени, три спомагателни и един пътнически кораб и една фериботна платформа. В състава на флота влизат още 112 шлепа и десет наливни несамоходни съда.
Търговията с акции на БРП на борсата е слаба, последната сделка с тях е от 16 януари тази година и цената на една акция е била 37.49 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във