Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще намаляват бумащината при сделките с имоти

Безплатен отдалечен достъп до информационната система на кадастъра получават от 1 септември всички нотариуси, съобщи Министерството на инвестиционното проектиране. По този начин те ще могат лесно да получават официални документи, необходими за нотариалното производство, а това пък от своя страна ще ускори процеса при сделките с имоти.

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Валентин Йовев и председателят на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев са подписали Споразумение, свързано с реда и условията за осъществяване на отдалечения достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и на имотния регистър. Всъщност всичко това беше регламентирано с промените от началото на юни в закона, който урежда тези дейности. Облекчението обаче ще може да се прилага само в районите от страната, за които е изготвена кадастрална карта, т. е. около 17-18% от територията й. В останалите населени места скици ще се осигуряват по досегашния ред.

Съгласно последното изменение на закона, скиците и схемите за недвижимите имоти, предоставени на нотариусите чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия картография и кадастър, и могат да бъдат ползвани за нотариалното производство. Разработената функционалност на системата, която дава възможност на нотариусите, ползвайки достъпа до информационната система на кадастъра, да получават официални документи, вече е тествана с група нотариуси и от 1 септември би трябвало услугата да е достъпна за всички нотариуси.

Според експерти тя ще съкрати времето за реализиране на сделките с недвижимите имоти, ще повиши сигурността на данните за собствеността и ще доведе до намаляване на задълженията на гражданите и бизнеса в този процес.

Във връзка с усъвършенстването на обслужването на гражданите, в Агенцията по кадастър е създадена и възможност официални документи да могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия им имот. Също така разглеждането на обекти в кадастралната карта може да бъде извършвано и чрез интернет, безплатно, обещават хората на Йовев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във