Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ МЕСТЯТ БАЛКАНКАР СРЕДЕЦ?

Балканкар Средец ще запази дейността си, но може да бъде преместен на друга площадка. Това стана ясно след посещението на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в предприятието във вторник. На срещата той гарантира на работниците, че бъдещият собственик на предприятието ще запази производството на кари поне още три години, дори и да не е на сегашната площадка. Самият завод обаче не е толкова апетитен, колкото теренът, на който се намира. Основната площадка е София на бул. Тотлебен N38 и е 122 000 кв. метра. Там са разположени и 39 производствени и обслужващи сгради. В момента един квадратен метър от парцела струва поне 200-250 евро. Това означава, че само имотът, без производствените сгради, струва поне 24 млн. евро, или близо 48 млн. лева. Така излиза, че новият собственик ще получи срещу минимум 20 млн. лв. (каквато е началната цена, обявена от АП) земя, която струва двойно повече. Теренът е подходящ за изграждането на жилищни сгради, големи търговски комплекси и дори и увеселителен парк. Балканкар Средец притежава и две почивни станции. Тази край Самоков е триетажна и е разположена върху земеделска земя с площ 26 429 кв. метра. Почивната станция в Китен пък има терен 16 811 кв. метра.
Процедурата за раздържавяване на дружеството беше открита през януари тази година. Агенцията за приватизация (АП) обяви начална цена от 20 млн. лева. Всички участници в конкурса ще трябва да внесат и депозит от 4 млн. лева. Кандидатите за карния завод ще трябва да отговарят и на няколко условия. Кандидат-купувачите трябва да са търговски дружества в предмета им на дейност да влиза производството на машини или възли и детайли за тях и да имат не по-малко от 20 млн. лв. годишни приходи през последните три години. Друго условие е да притежават и дълготрайни материални активи поне за 20 млн. лв. през последната финансова година. До участие в конкурса не се допускат консорциуми и офшорни дружества.
За приватизация ще се предлагат 69.99% от капитала на Балканкар Средец, които са държавна собственост. Регистрираният капитал на дружеството е 376 926 лв., разпределен в 376 926 акции с номинална стойност 1 лев всяка. Акции от него притежава и обявеният в несъстоятелност Балканкар холдинг ЕАД. Към 30 ноември 2005 г. в завода са работили 123 работници и служители. Основният предмет на дейност на дружеството е производството, сервизът, ремонтът и търговията с електрокари, мотокари и друга подемна техника. В дружеството се произвеждат и компоненти и резервни части за карите. Производственият му капацитет е за около 400 броя кари годишно. Балканкар Средец продава продукцията си както на вътрешния, така и на външния пазар.
За последните две години Балканкар Средец е на печалба, докато през 2003 г. дружеството е реализирало загуба от 1.553 млн. лева. Въпреки че положителните финансови резултати са ниски (22 хил. лв. за 2004 г. и 25 хил. лв. за 2005 г.), дружеството има всички изгледи да остане печелившо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във