Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Ще излезе ли пасиансът на ЕС?

Евродепутатите подкрепиха идеите за реформи на общността.

Много пъти се е говорило за бъдещето на Европейския съюз. Едни предвиждаха краха му, други чертаеха светли хоризонти, но всичко си продължаваше постарому. След BREXIT обаче и гражданите на обединена Европа, и нейните лидери разбраха, че промяната е неизбежна. Настроенията се засилиха още повече с наплива на бежанци, с появата на всевъзможни популисти и националисти... Но това, което наистина разбуни кошера на брюкселските чиновници, е новият американски президент Доналд Тръмп. Острата му и непредсказуема политика доведе дотам, че само през миналата седмица Европейският парламент прие три резолюции, разглеждащи бъдещето на общността. Основното послание в документите е, че за да се справи с предизвикателствата, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката си по-устойчива, е необходимо съюзът да се реформира. 

Първата резолюция е изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия). Тя се фокусира върху възможностите за извличане на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. Предлага се например Съветът на ЕС да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави да се включат като подготвителни органи, подобно на комисиите в Европарламента. Гласуванията пък - винаги когато е възможно, да са с квалифицирано мнозинство, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес. Заложено е също така създаването на постоянен Съвет на министрите на отбраната, който да координира политиките по сигурността на държавите членки. Наред с това Бресо и Брок искат всяка страна да определи поне трима кандидати за ролята на председател на Европейската комисия, така че да има реален избор, а не предварително уреден конкурс.

"Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи", казва Мерчедес Бресо. Брок пък е категоричен, че гражданите са ядосани и очакват от Европа решения.

На този фон Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) поиска със своята резолюция амбициозно реформиране на договорите на ЕС. Решенията на общността не могат да бъдат постигнати чрез използване на сегашните инструменти, поради което се налага по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическото управление, външната политика, на основните права и прозрачността. Конкретно Верхофстад предлага да се създаде министър на финансите на Евросъюза, а на еврокомисарите да бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика. Той изтъква и нуждата от определяне на едно място за седалище на парламента, значително намаляване на размера на колегиума на комисията и на заместник-председателите, както и въвеждане на преки избори сред гражданите за кандидатите за председател на ЕК.

"Това не е самоцелна европейска интеграция, това е план за един по-съвършен Европейски съюз. Въпросът след приемането на тази резолюция е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото", подчерта Верхофстад.

В различна посока обаче гледат евродепутатите Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция). Тяхната резолюция е за сближаване на икономиките на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат и стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се подсигурява от нейните членове и да е на разположение при ясно определени условия. Сред ключовите моменти е и постепенното създаване на Европейски валутен фонд на базата на Европейския механизъм за стабилност, който да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане и да има ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения. "Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейски съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи", твърди Бьоге.

В зоната на единната валута - в рамките на пет години, трябва да се постигнат и конвергенция на данъчното облагане, пазарът на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване. Предлага се и сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и паричните въпроси, като същевременно с това се създаде пост "министър на финансите" в рамките на Европейската комисия. Не на последно място се настоява за по-голяма роля на Европейския парламент.

На пръв поглед всички тези предложения нямат много общо помежду си, но те са част от пакет, чиято цел е да изясни позицията на Европейския парламент за бъдещето на Европейския съюз. Вероятно през идните седмици ще бъдат гласувани още няколко подобни документа, така че да се очертае една обща рамка, по която впоследствие да започнат същинските действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във