Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ИМАМЕ СИГУРНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ПРИ ДЕЙСТВАЩ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Границата между ХХ и ХХI век се характеризира с търсене на по-устойчиви и атрактивни пенсионни модели за новото поколение, навлизащо на пазара на труда, заяви социалният министър Иван Нейков при откриването на международната конференция, посветена на частните пенсионни системи. Тя се проведе в София от 23 до 26 април и събра представители на повече от 50 страни. Според Иван Нейков това е и най-значимото събитие в сферата на пенсионното осигуряване за тази година. Като основно предизвикателство пред българското правителство, а и пред останалите страни в преход, той посочи създаването на условия за взаимодействие между държавните и частните пенсионни модели за осигуряване.
Проблемите в областта на осигуряването в страни като България, Румъния и др. са свързани с повишаването на възрастта за пенсиониране, с промени в структурата на вноските и лицензирането на частните пенсионни дружества. У нас пенсионната реформа се извършва в много трудни условия, но въпреки това има постигнати резултати, смята социалният ни министър. До момента допълнителното задължително осигуряване за пенсии обхваща 1.2 млн. души, информира Петър Бояджиев, председател на Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН). Досега активите на допълнителните доброволни частни фондове са към 180 млн. лв., а осигурените с тях - около 450 хиляди души.
Трайна тенденция е социалната политика да се ориентира към пенсионна политика, която е елемент на икономическата, заяви Крис Дейкън, държавен актюер (експерт по оценката на риска при пенсионното осигуряване) от Великобритания.
Инвестирането на вноски и тяхната възвръщаемост е един от големите проблеми, свързани с пенсионното осигуряване, бяха единодушни участниците във форума. За страните в преход този проблем е още по-сериозен, тъй като те нямат развити капиталови пазари. Според Крис Дейкън проблемът не е само икономически, но и политически. Тези страни трябва да бъдат убедени да инвестират и навън, защото това до известна степен ще компенсира липсата на местни капиталови пазари, добави той. Подобна позиция защити и друг участник в конференцията. За да диверсифицират инвестиционните си портфейли, пенсионните фондове от страни като България трябва да се насочат към чужбина, смята Зви Боди, преподавател по финанси в Бостънския университет. Според него за да се преодолее липсата на инвестиции от чужди пенсионни фондове, могат да се сключат суапови сделки, които носят минимален кредитен риск.
Сигурността при инвестирането на пенсионните вноски беше друг въпрос, който привлече вниманието на участниците във форума. В началния етап на пенсионната реформа нарушенията преобладават, сподели опита на Полша Павел Пелц. Фондовете се опитват да закупят активи на цена, по-ниска от пазарната им стойност, за да отчетат по-добра норма на възвръщаемост на дружеството и съответно осигуровките да се продават по-скъпо, добави той. За решаването на този проблем осигурителният надзор в Полша е предвидил различни форми на контрол, сред които е и ежедневният отчет на фондовете за операциите с инвестиции. Павел Пелц препоръча на страните в преход консолидираната форма на контрол, която обединява надзорните органи от различни финансови сфери.
Въпросът за сигурността на вноските на осигуряващите се в Германия е решен по друг начин. Там пенсионните вноски изцяло се предоставят за инвестиране в предприятието, където работят осигуряващите се.
У нас по настояване на Световната банка сигурността на натрупаните вноски за пенсии се постигна чрез правното разделяне на пенсионния фонд, в който се натрупват средствата, и дружеството, което управлява тези средства, заяви Никола Абаджиев от ДАОН. На въпрос какво е мястото на активите на фондовете, при положение че банката депозитар е в процес на ликвидация, г-н Абаджиев отговори, че средствата на фонда са отделени от активите на банката при тази процедура.
По въпроса за сигурността на вноските Европейската комисия подготвя директива за надзор на пенсионните фондове. Едно от предложенията на комисията е да създаде трансгранично сътрудничество между различни страни на Европа. Идеята е пенсионните фондове от различни държави да могат да се обединяват в пулове. Остава отворен въпросът как ще става обединяването, при положение че пенсионните дружества в различните краища на Европа имат различна норма на възвръщаемост от инвестициите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във