Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще има промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Министерският съвет ще проведе заседание от 14 ч., съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред са включени девет точки. 

Ще се приеме план за управление на Природен парк "Българка". Проектът за решение се внася от заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Природният парк е създаден с цел опазването на характерните за Стара планина букови екосистеми, както и заради културно-историческото значение на района, който обхваща част от територията на общините Габрово и Трявна. 

В дневния ред е и обсъждане на годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за 2020 г., който е внесен от министъра на образованието и науката.

Министрите ще определят представител на България към Организацията за забрана на химическите оръжия в Хага, Кралство Нидерландия. Предложението се внася от министъра на външните работи. 

Правителството ще гласува проект на постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г., който е внесен от министъра на правосъдието.

Ще се одобрят и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 година. Предложението е внесено от  министъра на правосъдието. 

Министрите ще обсъдят проект на закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, който е внесен от министъра на образованието и науката.

Правителството ще приеме постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 година. Документът е внесен от министъра на външните работи. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във