Банкеръ Weekly

утопия

Ще има ли ренесанс в администрацията?

Ръководителят на Управляващия орган на програмата "Административен капацитет" Моника Димитрова-Бийчър има амбицията да разплати всички евросредства от бюджета за модернизация на чиновниците
S 250 e2211656 8716 4692 b655 0396ff43e3a0

Многобройна, неефективна и често пъти груба. Такава е българската администрация в очите на хората, имали вземане-даване с нея. Бюрокрацията у нас отдавна е придобила такива размери, че вече не е съвсем ясно дали чиновниците обслужват гражданите, или е точно обратното. От гражданите и бизнеса масово се изисква да предоставят информация, която вече са предоставяли, измислят се всевъзможни бланки, декларации и удостоверения, начисляват се такси и нерядко се отказват услуги с неясни мотиви. Но не всичко е загубено. Вече са налице първите искри,  от които може да "пламне" истински ренесанс във ведомствата.

С подкрепата на оперативната програма "Административен капацитет" досега 105 администрации са въвели възможност за електронна обработка на документи, 153 съдилища и прокуратури са създали системи за управление на делата, а общо над 2500 услуги са достъпни онлайн. Това поне твърди Моника Димитрова-Бийчър, която е ръководител на управляващия орган на програмата. По-важното обаче е, че желанието за модернизация не намалява. От началото на 2014-а. до 31 октомври са сключени 420 нови договора за безвъзмездна помощ на обща стойност 68.8 млн. лева. Което е повече от подписаните контракти за периода от 2007-а до края на 2012-а. Показателно е още, че за десетте месеца на 2014-а са приключени 260 проекта, което е 3.5 пъти над резултата за цялата предишна година. Разплатените средства пък са с 10 млн. лв. над постигнатото през 2013-а.

Този засилен интерес на чиновниците към еврофондовете напоследък може да се обясни със спецификата на програмата "Административен капацитет". За разлика от другите инструменти на ЕС, при нея ефектът от реализираните проекти е отдалечен във времето и няма пряко изражение. Ползите от въвеждането на новите системи или обученията се усещат след месеци, но веднъж заработили нещата бързо стават пример за другите администрации. Така се получава една верижна реакция, макар и движена преди всичко от обикновената чиновническа завист. И колкото повече звена влязат на практика в XXI век, толкова повече ще поискат да ги последват. Никак не е за подценяване и фактът, че от всички потенциални бенефициенти в случая се отчита 85.5% успеваемост на кандидатите.

Особено внимание заслужават шестте успешни проекта по "Административен капацитет", отличени на 11 ноември по време на годишното информационно събитие на програмата. В Националната агенция за приходите например е разработен и внедрен електронен регистър за обезпечаване на сътрудничеството с държавите членки на ЕС при събиране на публичните вземания. Той автоматизира процеса по въвеждане и управление на исканията за взаимна помощ, постъпващи от други държави и съкращава времето за обработка на преписките от четири на един часа. Агенция "Митници" пък е подобрила административното си обслужване чрез въвеждането на нови електронни услуги, благодарение на които гражданите и бизнесът могат да разчитат на по-бърз и лесен достъп до електронния портал (https://ecustoms.bg/eportal/). Системата, която струва 2.9 млн. лв., поддържа всички процеси по генериране, промяна, съхранение, архивиране и цялостно управление на данни  в електронен вид. След успешно реализиран проект на община Струмяни жителите й вече могат по-лесно и бързо да плащат своите местни данъци и такси чрез интернет. По същия начин над 6000 служители и 185 организации имат възможност да ползват новите 35 електронни административни услуги, предлагани от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". Освен това две от старите информационни системи на ведомството са обединени и вече работят в единна комуникационна среда. От своя страна и Агенцията за устойчиво енергийно развитие е внедрила информационна платформа за обмен на данни и услуги за възобновяемите източници на енергия, която може да се използва от държавната администрация, гражданите и бизнеса. Потребителите получават различни видове справки за произведения от зелените централи ток на месечна или годишна база и по видове източници. А  Националният институт на правосъдието е усъвършенствал модела на задължителното първоначално обучение на младшите магистрати в съдебната система.


"От стартирането на програма "Административен капацитет" през октомври 2007 г. досега са изплатени общо 254.8 млн. лв. или 72.1% от целия бюджет. Изготвили сме и план за действие за минимизиране на риска от загуба на средства. Имаме т.нар. Черен списък с рискови проекти, които се проверяват всеки ден и по които имаме специално отношение. За съжаление някои от тях вече бяха прекратени, защото не виждахме достатъчно сериозен напредък. Но бюджетът е наддоговорен на 110 процента, така че дори ако се наложи да прекратим още някои проекти, да можем да ги заменим с други. Амбицията на управляващия орган е до края на 2015-а да усвоим целия оставащ ресурс и постигнатите резултати да бъдат надградени през следващите седем години”, заяви Моника Димитрова-Бийчър.


Тя не пропусна да изтъкне и обстоятелството, че честите промени в администрацията, смяната на ръководители и експерти, текучеството на кадри, дори болничните и отпуските, се отразяват крайно негативно на изпълнението на "Административен капацитет". По думите на Бийчър тези затруднения трябва да се избегнат в следващия програмен период, защото сега голямата част от времето на експертите преминава в анексиране на договори, било за смяна на екипи, или за промяна на графици заради забавени процедури за възлагане на обществени поръчки. По този повод тя препоръча да се направят промени в законодателството, които да улеснят провеждането на търговете. Наред с това, според нея, е необходимо да се преразгледа и разпределението на парите между различните бенефициенти. Сега има администрации, за които са отредени огромни средства, но те не се възползват от тях, а в същото време други звена разполагат с готови проекти, само че нямат финансиране. "На отличниците, които работят добре и изпълняват в срок и със съответното качество проектите, е добре да им се даде по-голям бюджет и шанс за следващия програмен период", смята Моника Димитрова-Бийчър.

Междувременно стана ясно, че се подготвят и първите процедури по новата оперативна програма "Добро управление". Те ще бъдат обявени веднага, след като програмата получи официално одобрение от Европейската комисия. Все пак е известно, че първите три схеми за финансиране ще са насочени към въвеждането на комплексното административно обслужване у нас. За тази цел са заложени общо 21 млн. лева. Първите пет милиона от тях ще бъдат инвестирани за внедряване на информационна система, осигуряваща възможността за преглед на процесите, обучение на служителите, поддръжка, развитие и връзки с други регистри. Тя ще включва също така сървъри, дисково пространство, лицензи за базов и системен софтуер. Отделно, за да може гражданите да подават искане за предоставяне на комплексни административни услуги пред всеки от държавните органи, са предвидени 7 млн. лева. Още 3 млн. лв. ще отидат за оптимизация и реинженеринг на работните процеси, засягащи минимум 100 вида услуги. А за въвеждане на 30 комплексни услуги в Изпълнителната агенция "Морска администрация" и Българската агенция по безопасност на храните са планирани други 750 хил. лева. С останалите средства различните ведомства, които все още нямат изградени информационни системи, ще трябва да се сдобият с такива. Така, колкото и невероятно да звучи, има реален шанс още от 2016-а административните звена да не изискват информация или документи, които са налични при тях или в друго учреждение, а да ги осигуряват служебно. Съществена крачка напред ще е и подаването на заявления и получаването на документи по електронен път, телефон, факс, пощенски оператори или друго техническо средство. Единствено неизяснен остава въпросът, ще се променят ли таксите на услугите и коя точно институция ще ги събира? Днес това е основен коз за редица ведомства. Но занапред правото да определя таксите за комплексното административно обслужване ще е на Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във