Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Ще има електронни фактури за търговете

Още преди българският парламент да е въвел в законодателството ни разпоредбите на европейската директива за обществените поръчки, се оказа, че в Брюксел подготвят още по-нови правила. Вече е одобрен доклад за създаването на друга директива, която ще задължи страните членки да използват електрони вместо хартиени фактури при публичните търгове. Идеята е да се осигури съвместимост в електронното фактуриране при конкурсите поръчки в целия ЕС и да се спестят милиарди евро разходи за бизнеса и администрацията.


Сега в отделните държави съществуват многобройни несъвместими стандарти, което води до проблеми в трансграничния обмен на фактури. Най-малкото няма сигурност, че съответното платежно ще бъде прието в другата държава членка.


"Липсата на общ европейски стандарт принуждава предприятията да спазват отделните правила за всеки пазар, което повишава оперативните разходи и в последна сметка води до по-високи цени за потребителите", мотивират се евроекспертите. За да избегне споменатите неуредици, бизнесът предпочита да не участва в чуждестранни процедури по възлагане на поръчки. Това, според Брюксел, понижава конкурентоспособността и има отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар на общността.


Предвижда се разработването на общ европейски стандарт, но не и пълно хармонизиране на националните системи за електронно фактуриране. Новият стандарт просто ще направи възможно съобщаването и съпоставянето на съдържанието на платежните документи (термините и техните значения) между различните системи.


За съжаление обаче скоро едва ли ще видим е-фактурите в действие. В доклада за създаването на директивата е записано, че до 48 месеца след влизането й в сила държавите членки трябва да осигурят необходимите технически възможности на възлагащите органи да обработват електронни фактури, които отговарят на европейския стандарт. Преди това пък е заложен друг 30-месечен срок, в който да се случи самото изработване на стандарта. С други думи, промяната ще може да стане факт едва след 2020 година.


Иначе, ако сегашните хартиени фактури бъдат заменени с електронни, от Брюксел са пресметнали, че потенциалните спестявания за целия съюз ще са около 40 млрд. евро годишно - от намаленото потребление на хартия, елиминирането на пощенските разходи и по-добрата автоматизация на бюрократичните практики. Освен това електронното фактуриране дава възможност за плащане в по-къси срокове, допускане на по-малко грешки и най-важното - позволява напълно интегрирана обработка. Платежният документ може да бъде генериран и изпращан автоматично и директно от финансово-счетоводните логистични системи на доставчика до съответните системи на получателя.


По думите на заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, електронното фактуриране ще повиши цялостната конкурентност на европейските компании и особено на малките и средните предприятия чрез "революция в начина на заплащане на сметките".

Facebook logo
Бъдете с нас и във