Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ФАЛИРАТ БОЛНИЦИ, ОТ КОИТО НЯМА ПОТРЕБНОСТ

Д-р Димитър Илиев, директор на Главна дирекция Здравноосигурителен бюджет на НЗОК, пред в. БАНКЕРЪ

Д-р Илиев, какво ще се случи от 1 юли в болничното здравеопазване?
- Болниците за първи път започват да договарят конкретен продукт. Досега те бяха финансирани глобално от бюджета и бяха разглеждани повече като административни структури. Отпусканите средства се определяха според броя лекувани болни, и броя легла. Стигнало се бе до такъв абсурд, че след началото на годината, когато дадена болница получи своя бюджет, ръководството й можеше да отчита болните чисто формално. Сега у нас за първи път се поставя началото на система, в която обемът на финансирането се обвързва с продукта, който болницата предлага, а това ще направи бюджетите контролируеми.

Кога договорът с болницата ще се прекратява?
- Болниците, които имат договор, ще бъдат санкционирани, при положение че не могат да изпълняват задълженията си. В случай че лекар с права да упражнява определена специалност напусне болницата, тя трябва да потърси друг специалист или договорът с нея се прекратява.

Ще усетят ли пациентите новия начин на финансиране?
- Едно такова финансиране позволява на болницата да има всички инструменти. Когато средствата се насочват по предназначение, логично е качеството да скочи. След като пациентът бъде лекуван по определена пътека, за което ние плащаме, се очаква той да не бъде каран да си купува сам лекарствата, да си носи сам храната и др. Това е записано в договора и ние ще го следим стриктно.

Очаквате ли промяна в цената на медицинските услуги?
- Няма да има промяна, освен че ние ще държим пациентът да не си плаща консумативи, материали и т.н. Ако ме питате за това, което се плаща под масата, това е друг въпрос. Там нещата са отново най-вече в ръцете на болничното ръководство. Болницата, която държи да бъде конкурентоспособна, няма интерес в обществото да се знае, че някои от работещите в нея иска пари под масата, защото пациентите ще се насочат към друга болница.

Болниците, които стриктно спазват правилата, ще получават ли в бъдеще повече пари?
- Колкото повече работа вършат, толкова повече пари ще получават. Парите ще вървят след пациента и след свършената работа. След години ще има, разбира се, и закрити болници. Това ще са тези, от които няма обществена потребност да съществуват, а не защото ние сме ги закрили.

Какви са рисковете новата схема да се провали?
- Ще се появи риск, когато започнем да финансираме 80% от болниците, а това най-вероятно ще стане след три години.

А предвиждате ли да поемете изцяло финансирането на болниците?
- Натам вървят нещата. Идеята е единствено капиталовите разходи да останат приоритет на собственика, а цялата текуща дейност да се финансира от касата.

Разговора води Блага Ботинова

Facebook logo
Бъдете с нас и във