Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще борим бедността с 4 млрд. лева

Прогнозният бюджет на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. е около 4 млрд. лева. Общо 25% от средствата, или 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а 2% - към преодоляване на материални лишения. 10% от планирания бюджет, или 660 млн. лв., ще бъде използван за мерки, свързани с младежката заетост и активизиране на младежи, които са извън образование и обучение.

През седмицата зам.-социалният министър Зорница Русинова обяви по време на заседание, че институцията и отговарящите за програмата вече знаят кое е работещо, от какво има нужда пазарът на труда, какви са нуждите в социалната сфера. Според нея за следващите седем години трябва да бъдат поставени измерими цели, но и да се прояви достатъчно въображение и смелост, за да се реализират неотваряните в първите два програмни периода процедури.

Една от бъдещите мерки, което ще бъдат предприети, е да се оценяват способностите на заетите, дълготрайно безработните и неактивните, за да бъде намерена най-подходящата мярка за реализацията им на пазара на труда. Предвиждат се мерки за насърчаване на младежката заетост, обучения, самостоятелна заетост и социална икономика.

Нови мерки ще се насочват в обученията по дигитални умения, научни, технически и математически познания, както и надграждане на т.нар. неформално придобити умения и валидацията им. Ще бъдат реализирани и операции за гарантиране на баланса между личния и професионалния живот, насърчаване участието на възрастното население в пазара на труда и ученето през целия живот.

Друга приоритетна тема е борбата с бедността. Ще се покриват нуждите от храна и основни материали, с които да се осигури достойно съществуване на най-уязвимите хора,С общите усилия на двете оперативни програми - „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни“, могат да се търсят възможности за финансиране на мерки, които трайно да изведат хората от бедността. Ресурсът на програма  „Храни“ също се очаква да бъде двойно повече и да достигне 187 млн. евро през следващия програмен период.

В периода 2021-2027 г. на уязвимите групи ще бъдат предоставяни хранителни продукти и санитарни материали, за да се облекчат разходите в домакинствата. Очакванията са средногодишно да бъдат раздавани 350 хиляди пакета с хранителни продукти и още толкова пакети със санитарно-хигиенни продукти за бита и за лична хигиена.

За първи път ще започне предоставянето на базови пакети за отглеждане на новородено дете. Във фокуса на мярката ще бъдат бедни семейства, които са обект на социално подпомагане, както и семейства, при които има риск от изоставяне на детето. Прогнозите са средногодишно около 15 000 родители да се възползват от тях. Подкрепата за домакинствата в риск от бедност ще бъде допълнена и с възможност за храна от детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, които по различни причини не ползват организирано хранене. От мярката ще се възползват около 25 хиляди деца на година.

Оперативна програма „Храни“ ще продължи да осигурява „Топъл обяд“, който достига до нуждаещите се чрез общините. Подкрепата ще бъде насочена към хората на социално подпомагане, със затруднение в самообслужването, безработни и хората с ниски доходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във