Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШИЛЯШКИ НАРУШИ ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ ЮХА КАКОНЕН И ПРАВИТЕЛСТВОТО

Енергийният сектор се превърна в дежурния двойкаджията при всяка проверка, която прави МВФ в България, а за шефа на мисията на Фонда Юха Какокен черната овца в българското правителство е Иван Шиляшки. Преговорите с неговото ведомство (ДАЕЕР) по правило са най-мъчителни и често се е налагало до техния финал да се стигне след личната намеса на премиера Иван Костов.
На 16 януари по време на пленарната среща между мисията на МВФ и икономическия екип на правителството, воден от вицепремиера Петър Жотев, шефът на ДАЕЕР набързо се е опитал да обясни извършените реформи в енергетиката, но не бил достатъчно убедителен.
На следващия ден от 16.00 до 21.00 ч. Шиляшки и подчинените му са били принудени да дават пространни обяснения на Юха Каконен и неговия екип. Коментари след приключване на разговорите нямаше, но според запознати с дебатите, експертите от МВФ съвсем не са били доволни от напредъка на преструктурирането в енергетиката. Ведомството на Шиляшки не било готово с промените в Закона за енергетиката и енергийната ефективност, които трябва да регламентират исканата от Фонда либерализация. Не били уточнени и конкретните текстове на наредбите, които да уреждат прилагането на закона.

Настояванията на Каконен

за по-голяма конкуренция на енергийния пазар у нас, за продажбата на енергия на едро чрез обособяване на отделни енергоразпределителни дружества, които да пласират енергоносителите до крайните консуматори, са срещнали твърдата като балкански гранит съпротива на Шиляшки.
Пълна мъгла съзрял Каконен и в мерките по преструктурирането на Булгаргаз, независимо от направените предложения за отделяне на 7 или 10 регионални газоразпределителни компании от дружеството. Според ръководството на Булгаргаз разработките отдавна са предадени във ведомството на Шиляшки, но явно там никой не им обръща внимание.
Негативно било оценено и огромното изоставане в преструктурирането както на въгледобива, така и на оздравяването на топлофикационните дружества.
Известно задоволство мисията на Фонда изказала единствено за извършената работа през миналата година по преструктурирането на НЕК, и то най-вече по отделянето на седемте електроразпределителни дружества.
Без да стигат до каквито и да било крайни оценки,

преговорите Шиляшки - Каконен били прекратени

с мотива, че с резултатите и предлаганите програми за преструктуриране и оздравяване трябва да бъде запозната Световната банка. Това влизало като задължение в меморандума с МВФ. Затова самият Каконен настоял за спешно предоставяне на енергийните резултати и програми на Световната банка.
Единствената тема, която помрачи

разговорите между Юха Каконен и Антони Славински

отново бе тежкото състояние и бавното преструктуриране на Национална компания Български държавни железници. Близо три часа на 17 януари екипите на Фонда и на Министерството на транспорта и съобщенията умуваха по проблемите на прогнилото предприятие. Каконен и хората му са преглътнали факта, че планираната за 2001 г. загуба на БДЖ ще бъде 43.8 млн. лева. Те са приели обстоятелство, че бюджета ще субсидира железниците с общо 60 млн. лева. Мисията на Фонда е приела и плана на управителния съвет на БДЖ, според който през тази година железниците трябва да продадат дълготрайни материални активи в размер на 34 млн. лева. Законът за железопътния транспорт, който ще влезе в сила от 1 януари 2002 г., предвижда БДЖ да бъде разделена на две държавни компании: първата - за превози на пътници и товари, а втората - за стопанисване на железопътната инфраструктура. Препоръките на Фонда, залегнали и в самия закон, са от първата компания да бъдат обособени отделни дружества, които да се приватизират. Втората компания ще остане държавна и ще стопанисва жп мрежата и прилежащите й сгради и съоръжения, които ще бъдат обявени за публична държавна собственост.
Финансовият министър

Муравей Радев също имаше своето Ватерлоо

при сегашната си среща с МВФ. Още при кацането си на летище София - на 12 януари Юха Каконен, се учуди, че въвеждането на данък добавена стойност за туроператорските фирми е отложено с една година. Сега ще трябва да намерим механизми, които да осигурят на бюджета приходите, от които ще бъде лишен, заради това, че туроператорите няма да плащат ДДС, заяви Каконен.
Самият Муравей Радев каза, че му е неприятно да дава обяснения по този въпрос и се закани, че това е последния реверанс към туроператорите. Ако той не бе отстъпил пред лобистите от парламентарната група на СДС начело с Йордан Цонев, сега министерството му можеше да се похвали, че няма неизпълнени ангажименти по тригодишното споразумение. Размерът на просрочията към хазната е по-малък от договорения с МВФ, държавният дълг не излиза от определените в споразумението граници, бюджетът за 2000 г. е изпълнен, въвеждането на единната сметка върви по план. В момента мисията на МВФ и заместник-министрите на финансите Димитър Радев, Николай Георгиев, Пламен Орешарски и Димитър Ананиев преглеждат параметрите на макрорамката и на бюджета за 2001 г., но по тях мисията на МВФ едва ли ще има сериозни бележки.
Упреци не са отправени и към екипа на

вицепремиера Петър Жотев

с който представителите на Фонда са обсъждали на 16 януари въпросите за приватизацията и политиката в областта на икономиката, търговията и туризма. Жотев е уведомил мисията, че министерството напредва по отношение на продажбата на големите държавни предприятия, които са в ликвидация или несъстоятелност. Според него Варненска корабостроителница в скоро време ще премине в частни ръце, Видахим пък най-вероятно ще бъде продавана на обособени части. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Левон Хампарцумян е представил пред експертите на Юха Каконен стратегията за приватизацията на Вазовските машиностроителни заводи в Сопот. Пред продажбата и на трите дружества обаче има много въпросителни, така че няма да е чудно, ако до края на годината само корабостроителниците мине в частни ръце.
Вицепремиерът е съобщил на Юха Каконен, че след сключването на сделката за Пампорово приватизацията в туризма според него е приключила. Остава да се продадат държавните дялове в Слънчев бряг АД, които включват 11 хотела и инфраструктурата в курортния комплекс.
Жотев е обяснил, че срокът за подаване на оферти за ДЗИ е бил отложен за 5 февруари, тъй като предишният е бил около коледните празници и това щяло да затрудни кандидат-инвеститорите. Жотев смята, че до края на март Държавният застрахователен институт ще стане частна собственост.
Що се отнася до големите приватизационни сделки за

Булгартабак холдинг и БТК

те едва ли ще бъдат осъществени през мандата на това правителство. Жотев е заявил, че процедурата за Булгартабак холдинг ще започне отново, тъй като за покупката на холдинга се явил само един купувач. Проблемът на тютюневия мастодонт бил, че в структурата му били включени и преработващи предприятия, които не били желан актив за инвеститорите. За приватизацията на Булгартабак холдинг щяла да бъде изготвена нова стратегия, която до края на март да бъде одобрена от правителството и след това да бъде внесена в Народното събрание.
Що се отнася до БТК, стратегията за неговата продажба вече била готова. Тя ще се продава с лиценз за трети GSM-оператор и предвижда на потенциалните инвеститори да бъдат предложени под 51% от капитала на телекомуникационното дружество, но управлението му щяло да бъде оставено изцяло в ръцете на новия собственик. Част от акциите на БТК ще бъдат предложени и на фондовата борса. Стратегията трябва да бъде приета до края на март от Министерския съвет, а след това ще влезе в парламента.
Жотев е признал, че продажбата на БИОХИМ се е забавила, но отлагането на сроковете за подаване на оферти е мотивирано от искането на Търговска банка на Гърция да получи повече време, за да подготви предложението си. Вицепремиерът не е пожелал да се ангажира пред мисията на Фонда с конкретни срокове за приключване на тази приватизационна сделка. Той е съобщил, че от качеството на подадените оферти зависи кога БИОХИМ ще бъде приватизирана.
Що се отнася до раздържавяването на Банка ДСК, Жотев е поискал МВФ да не я слага в критериите, които правителството трябва задължително да изпълни. Той е препоръчал на мисията на Фонда по тази сделка да разговаря със следващите управляващи.
Вицепремиерът е поискал от ангажиментите да отпаднат и изискванията за продажбата на миноритарните държавни участия във фирмите. Те били толкова незначителни, че можело да бъдат купени само от мажоритарните частни собственици на въпросните дружества, които обаче изпитвали недостиг на свободни средства и не бързали да инвестират парите си в малки пакети от акции на собствените си фирми.
Накрая Юха Каконен бил запознат с

инвестиционната програма на правителството

Тя предвижда през 2001 г. в държавни и общински проекти да бъдат вложени 2.3 млрд. лв., от които 850 млн. лв. ще осигури бюджетът. Според Жотев останалата част от парите трябвало да дойде от частни инвеститори, които вече проявявали интерес към енергетиката, телекомуникациите и ВиК-фирмите. Юха Каконен отбелязал, че средствата за инвестиции са недостатъчни, за да се съживи инфраструктурата на държавата, но Жотев парирал с обяснението, че в момента това са възможностите на бюджета.
Без видими проблеми протекоха срещите на мисията на МВФ със

социалния министър Иван Нейков

Преди да разговаря с Юха Каконен, социалният министър се срещна със синдикатите, за да чуе позицията им по отношение на заплатите.
Средствата, които са предвидени в бюджета дават възможност за увеличаване на работната заплата с близо 22 процента. Нарастването на работните заплати в бюджетната сфера може да стане през април и през октомври, съобщи социалният министър.
В петък след среща със синдикатите Юха Каконен заяви: Увеличението на заплатите може да надхвърли първоначално предвидените 22%, но не бива да превишава 30 процента.
От срещата в социалното министерство остана впечатлението, че Нейков е забравил интересите на пенсионерите. За техните доходи не спомена нито министърът, нито Юха Каконен. А пенсионерите са най-бедстващото съсловие у нас и проблемите им заслужават по-голямо внимание от страна на социалния министър.
До момента преговорите с мисията на МВФ оправдават предварителните очаквания и, с изключение на тези за енергийния сектор, не създават особени проблеми. Основните дебати обаче ще се проведат от 22 до 26 януари, когато в разговорите ще се намеси и премиерът Иван Костов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във