Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Шест страни приемат 70% от износа ни за Европейския съюз

Европейският съюз е най-големият търговски партньор на България. Географската близост, членството в ЕС и инвестициите у нас правят това възможно. А това, че 65.90% от световния експорт на страната ни е с тези държави е показателно. В подкрепа на казаното е и факта,  че с дванадесет от страните от ЕС имаме по над милиард лева стокообмен годишно. 

Разбира се, 2020 г. бе по-особена във всяко едно отношение и сравняването на числата за търговията с минали години е малко условно. Така или иначе затварянето на граници, намалената производствена дейност и свитото потребление като ефект от влиянието на коронавирусната пандемия, са се отразили върху икономическите ни отношения през миналата година. 

Като следствие от това през периода януари - октомври износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 29.76 млрд. лева. Оформила се е и една група от  търговски партньори на България в тази общност -  Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които контролират 70% от износа за държавите - членки на Европейския съюз.

Малко странно е, но в периода между януари и октомври България има положително търговско салдо с пет от тези държави. Най-голямо е то с Германия, Белгия и Гърция.

Германия 

от години е най-важният ни търговски партньори в Евросъюза. Стокообменът с най-голяма европейска икономика за десетте месеца на миналата година е на стойност 12.26 млрд. лева. Износът, подкрепен от много немски фирми у нас, продължава да расте - с 1.1 процент. В края на октомври той е в размер на 7.33 млрд. лева. В същото време има намаление на вноса на немски стоки у нас - той е за 5.93 млрд. лева (-10.3%). Но търговското салдо остава положително за нашата страната (+1.39 млрд. лева).

Положително е търговско салдо между януари и октомври и с

Белгия

като отбелязваме и ръст в експорта. Български стоки за 1.50 млрд. лева (+5.4%) са заминали за тази страна. Вносът за този период у нас е около два пъти по-нисък - за 878.6 млн. лева, като и намалява (със 16.6%). Това ни осигурява положително търговско салдо от 626.5 млн. лева. Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България, което е сред големите инвеститори у нас. "Солвей" например има производство в страната ни. 

Расте положителното търговско салдо и с

Румъния

като за десетте месеца то вече е 517.4 млн. лева. Стокообменът през този период е на стойност 7.74 млрд. лева. В основаната на активните търговско-икономическите връзки със северната ни съседка стоят големият брой румънски фирми, които са инвестирали у нас, както и българските компании, които имат бизнес в Румъния. Трудното време за бизнес си казва думата и износът, и вносът са намалели. Експортът е на стойност 4.13 млрд. лева, докато импортът - за 3.61 млрд. лева. 

 

С Италия

обаче остава отрицателно търговско салдо и то се увеличава до 386.9 млн. лева. Страната на Апенините е сред най-силно засегнатите от коронавирусната пандемия, което пък затруднява икономическите връзки между фирмите от двете страни. Това се вижда и от стойността и при износа, и при вноса, които намаляват съответно с по 13.1% и с 14 на сто. Взаимната търговия за десетте месеца е за 6.61 млрд. лева. Италианската търговска камара в България е в основата на активните търговско-икономически връзки. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във