Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Шест са големите ни партньори в износа към страните от ЕС

Присъединяването на България към Европейския съюз даде тласък на търговията с тези страни. Географската близост, отпадането на митнически ограничения, възможността за създаване на търговски офиси и предприятия у нас подпомогнаха бизнес отношенията.

С шест от тези държави имаме много активни икономически връзки и те държат около три четвърти от износа на България през осемте месеца на тази година, според информацията от Националния статистически институт. 

Кризисната ситуация в коронавирусната пандемия се отразява и на тези отношения - със затварянето на граници, свито потребление,  намалената производствена дейност. Така че логично през периода януари - август тази година износът на стоки от България за ЕС намалява - с 6.7%, в сравнение със същия период на 2019 година. Обемът на търговията е в размер на 23.25 млрд. лева. 

Можем да кажем, че страните от ЕС държат 65.97% от световния експорт на страната ни. Основните търговски партньори на България в общността са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които контролират 70.3% от износа ни за държавите членки на Европейския съюз.

А в периода между януари и август България има положително търговско салдо с пет от тези държави.

Германия 

е безспорният фаворит в тази група страни. При стокообмена с най-голяма европейска икономика продължава да расте износът ни (+0.7%). За осемте месеца на тази година стоки за 5.68 млрд. лева са заминали за тази страна. Намалява обема на продукцията, коятонемски фирми са внесли у нас - тя е за 4.63 млрд. лева. Но търговското салдо остава положително за нашата страната (+1.05 млрд. лева).

Германия е водещият ни търговски партньори в Европейския съюз. А това, че около 5000 немски работят у нас и показателен факт. А в последните две години стокообменът между двете страни е над осем милиарда евро. 

Белгия

е другата страна, с която имаме положително търговско салдо в търговията между януари и август, а и ръст в експорта. Български фирми са изнесли стоки за 1.26 млрд. лева (+3.3%). Вносът у нас е двойно по-нисък - за 697.7 млн. лева. това ни осигурява положително търговско салдо от 563.4 млн. лева.

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Сред водещите стоки в износа за Белгия са нерафинирана мед, мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, семена от рапица, пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства и други. 

Към края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции на Белгия в България възлизат на 1.53 млрд. евро.

Положителното търговско салдо с

Румъния

за осемте месеца е 461.1 млн. лева. Търговско-икономическите връзки с тази съседна балканска страна са много активни. Разбира се, в основата на това е големият брой фирми, които са инвестирали у нас. Има и българските компании, които пък са откриват добри условия за бизнес в Румъния. Стокообменът през този период е на стойност 6.008 млрд. лева. И износът, и вносът обаче са намалели. Експортът е на стойност 3.23 млрд. лева, докато импортът - 2.77 млрд. лева. 

Повече стоки сме изнесли за

Гърция

отколкото сме внесли, което означава и положително търговско салдо за нашата страна. Приносът за това е на многото гръцки фирми, които откриха свои предприятия у нас. В периода между януари и август стокообменът между България и Гърция е на стойност 4.36 млрд. лева. Износът към южната ни съседка е намалял и е в размер на 2.36 млрд. лева. Вносът също е по-нисък и е за 2.001 млрд. лева. Гърция заема четвърто място по отношение и на експорта, и на импорта у нас.

И с

Франция

имаме положително търговско салдо - 290.3 млн. лева. През първото тримесечие отчитаме по-слаб износ и внос, а стокообменът е за 2.53 млрд. лева.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие, като стокообменът прескочи и два  милиарда евро. Франция има важно значение за външноикономическите връзки на България, но биха могли да се потърсят още възможности за разширяване на френското инвестиционно присъствие в България. Създадената Българо-френска търговска камара (правоприемник на Делови клуб Франция-България) играе важна роля за улесняване на преките бизнес контакти между български и френски фирми.

С 

Италия

имаме отрицателно търговско салдо (-301.9 млн. лева). Трудностите, които изпитва страната в борбата с коронавируса, са свили и износа, и вноса във взаимната търговия. Фирмите от двете страни са си обменили стоки за 5.10 млрд. лева. Италия е един от водещите търговско-икономически партньори на България. 

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки, както и Италианската търговска камара в България, учредена по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни.

 

Вносът на стоки в България от ЕС 

през периода януари - август 2020 г. спада с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 23.22 млрд. лева (по цени CIF). А това означава, че на страните от ЕС се падат 61.41% от световния импорт на България. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. Отбелязваме, че при всички тези страни има спад в  обема на импортните стоки. 

В крайна сметка външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2020 г. е положително и е на стойност 23.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във