Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Шест приоритета за развитие на регионите до 2030 г. ще следва ЕС

Страните от ЕС са се обединили около шест основни приоритета за устойчиво развитие на регионите в  Европа в следващите десет години. Те са залегнали в основния стратегически документ за провеждането на регионална политика в ЕС, озаглавен  "Териториален  дневен ред 2030." Окончателният вариант на документа е финализиран по време на онлайн  среща на генералните директори, отговорни за териториалното сближаване в страните - членки, организирана от Германското председателство на Съвета на ЕС. На нея България бе представлявана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Териториалният дневен ред 2030 има шест основни приоритета:

-балансирано териториално развитие,

-функционални райони с по-малко неравенства,

-интеграция и сътрудничество извън административно-териториалните и националните граници,

-здравословна среда,

-кръгова икономика,

-устойчива цифрова и физическа свързаност.

Те са насочени към постигането на две основни цели – Справедлива Европа и Зелена Европа. 

В позицията на България се посочва необходимостта от по-тясно обвързване на териториалното и градското измерение в Териториалния дневен ред на ЕС 2030, както и за запазване на приоритета за балансирано полицентрично развитие на територията. „Приветстваме идеята за създаване на силен комуникационен план за Териториалния дневен ред 2030, защото е нужно подобряване на визуализацията и комуникацията с широката общественост и заинтересованите страни. Това е подход, който следва да се насърчава и при подготовката и изпълнението на новите програми, финансирани от ЕС за следващия период 2021-2027. За нас е изключително важно да се установи тясна връзка и взаимодействие между комуникационните планове на новите програми 2021-2027 на национално ниво и комуникационния план на Териториалния дневен ред 2030“, отбелязва заместник-министър Николова.

Заместник-министър Николова е участвала и във виртуална среща на генералните директори, отговорни за градското развитие, също организирана от Германското председателство на Съвета на ЕС. На нея е  завършена  работата по новата Лайпцигска харта, озаглавена „Трансформиращата сила на градовете за общото благо“ и представлява стратегическа рамка за интегрирано и устойчиво градско развитие след 2020 година.

В рамките на срещата България е подкрепила създаването на Секретариат, който да отговаря за градските въпроси като част от Европейската градска инициатива, както и плановете за действие на двете последни партньорства – Култура и културно наследство и Сигурност на публичните пространства, които бяха одобрени за включване в Градския дневен ред на ЕС по време на Българското председателство.

Предстои Териториалният дневен ред на ЕС 2030 и новата Лайпциска харта да бъдат одобрени на среща на министрите през месец декември тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във