Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕСТ ОБЩИНИ С КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ ОТ GLOBAL RATINGS

Представителите на шест български общини - Добрич, Петрич, Струмяни, Асеновград, Чепеларе и Баните, получиха сертификати за присъден кредитен рейтинг от Global Ratings. Досега 35 общини в страната имат кредитни рейтинги, като на осем, включително и на софийската, той е А Global Ratings. Агенцията е създадена през 2005 г. за извършване на квалифицирана, независима и обективна оценка на пазарната позиция и конкурентоспособността на общини и корпоративни клиенти. Основни акционери в нея са Елана Холдинг АД и Софтконсултинг АД.
Добричката община получава дългосрочен кредитен рейтинг в местна и чуждестранна валута АА и краткосрочен кредитен рейтинг в местна и чуждестранна валута а2, като перспективата е стабилна.
На община Петрич е присъден дългосрочен кредитен рейтинг в местна и чуждестранна валута А+ и краткосрочен а2, със стабилна перспектива. На община Струмяни е присъден дългосрочен кредитен рейтинг В+ и краткосрочен а3, със стабилна перспектива.
Дългосрочният кредитен рейтинг на община Асеновград е ВВ, а краткосрочният - а3, със стабилна перспектива. На община Чепеларе беше присъден дългосрочен кредитен рейтинг ВВ+ и краткосрочен а3, със стабилна перспектива. А Баните взима сертификат за дългосрочен кредитен рейтинг В+ и краткосрочен а3, с перспектива - положителна.
Кредитните рейтинги на общините са източник на информация за международните инвеститори и финансовите институции. Присъждането им има значение за постигането на по-добри кредитни условия, както и на по-добри условия за реализирането на инвестиционни проекти. Критерии за присъждането са нивото на общинските дългове, административната и институционалната рамка, управлението на ликвидността и приватизацията в съответната община.
Перспективата на рейтинга отразява мнението на агенцията за развитието на съответната община в близките 12-18 месеца. Стабилна е перспективата, когато за този период вероятността за промяна в рейтинга е малка, а положителна - когато има голяма вероятност рейтингът да се преразгледа в посока на неговото повишаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във