Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕСТ ФИРМИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ

Това са Загора КАР ЕАД, Атоменергоремонт ЕАД, Ремотекс Раднево ЕАД, Булкари ЕАД, ГТМ - Ангел Балевски ЕАД и австрийската A-TEC INDUSTRIES AG. Сред тях няма консорциум или офшорна фирма, тъй като АП предварително постави такова ограничение в процедурата. Кандидатите трябваше да отговарят и на няколко критерия. Първият е да са търговски дружества с предмет на дейност производство на машини или възли и детайли за тях и да имат не по-малко от 15 млн. лв. годишни приходи през последните две години. Друго условие беше през последната финансова година да притежават дълготрайни материални активи поне за 15 млн. лева. Държавата е предложила за продажба до 69.99% от капитала на карния завод и иска за тях поне 20 млн. лева. Всяко от одобрените дружества, което реши да подаде оферта, ще трябва да внесе 4 млн. лв. депозит.
Самият завод и производството на кари вече не са толкова апетитна придобивка. Най-ценният актив на дружеството е теренът в столицата, който се намира на бул. Тотлебен N38 и е 122 000 кв. метра. В момента един квадратен метър от парцела върви поне по 200-250 евро, което означава, че само теренът, без производствените сгради, струва към 24 млн. евро, или близо 48 млн. лева. Така излиза, че новият собственик ще получи срещу 20 млн. лв. (минимума, поискан от АП) земя, която струва двойно повече. Теренът е подходящ за изграждането на жилищни сгради, на големи търговски комплекси и дори на увеселителен парк. Освен това дружеството притежава и две почивни бази. За последните две години Балканкар Средец е на печалба, докато през 2003 г. е реализирало загуба от 1.553 млн. лева. Въпреки че отчита нисък положителен финансов резултат (22 хил. лв. за 2004 г. и 25 хил. лв. за 2005 г.), дружеството все пак има всички изгледи да остане печелившо.
Сред компаниите, които са допуснати до процедурата обаче, личат все имена, които от дълги години са свързани с машиностроенето в България.
Загора КАР
е еднолично акционерно дружество със седалище в Стара Загора и е създадено специално за участие в процедурата през февруари тази година. Капиталът му е 50 000 лв. и е собственост на Холдинг Загора, който има участие в 18 компании. Машиностроителните дружества, които притежава, са Прексов, Хранинвест-хранмашкомплект и Завод за каучукови уплътнители. Самият холдинг е създаден през 2000 година. Изпълнителният директор на Загора Кар и директор Стратегии и планиране в Холдинг Загора Румен Радев заяви за в. БАНКЕРЪ, че самият факт, че от участниците в процедурата се поиска машиностроителен опит, е достатъчна предпоставка да се запази предметът на дейност на Балканкар-Средец и всяка една от компаниите кандидатки би могла да даде гаранции за това.
Ако Загора КАР спечели в процедурата, е възможно да се търси преразпределение на имота, като в една част от него се запази каропроизводството, а останалата част се използва за други цели. Възможен вариант е и преместването на производството на друго място в района на София или в Стара Загора. Последният вариант обаче е много сложен, а столицата предлага много квалифицирана работна ръка. Радев очаква добър тон между участниците, но не изключва при някакви отклонения от нормите някой да потърси правата си в съда. Би било жалко обаче за всички участници, ако процедурата се проточи дълго, тъй като това хаби ненужно ресурси. Радев предположи, че всички дружества ще използват както собствен, така и заемен капитал за покупката на Балканкар - Средец.
Вторият кандидат - фирмата
Атоменергоремонт ЕАД
е създадена през 2001 г. и е собственост на бизнесмена Христо Ковачки. Той има добри позиции в енергетиката освен Атоменергоремонт притежава още мини Бели брег, рудниците Станянци, Открит въгледобив - Перник, както и брикетната фабрика Брикел. Мина Чукурово, която също е негова, пък стана известна покрай разправиите с боклука на София. Той е собственик и на Топлофикация-Враца, има мажоритарен дял в ТЕЦ Марица 3, както и в няколко ВЕЦ-а, участва в Ел Ем Импекс и притежава веригата магазини Нова Деница. Преди време 11 дружества, контролирани от Ковачки, придобиха дял от Общинска банка, който преди това три общински дружества бяха продали на частни фирми през главата на Столичния общински съвет. Дали дейността на Балканкар - Средец ще се запази на сегашната заводска площадка в столицата е много труден въпрос, заяви пресаташето на Христо Ковачки Виктор Сокачев. Той допълни, че първо трябва да се види изходът от приватизационната процедура. Сокачев допълни, че във всички случаи компанията Атоменергоремонт ще подаде своята оферта и ако спечели, ще се съобрази с клаузите в приватизационния договор.
Ремотекс - Раднево ЕАД
е 100% собственост на дружеството Пролет 21. Йорданка Калчева, която е съпруга на бившия министър на държавната администрация в кабинета на Симеон Сакскобургготски Димитър Калчев, притежава, според Дакси, 25% от капитала на дружеството собственик. То се намира на територията на Марица-изток ЕАД. Основната му дейност е свързана с ремонта и производството на резервни части за тежкото миннодобивно и транспортно оборудване. От дружеството отказаха всякакъв коментар по участието си в процедурата.
Компанията Булкари
е собственост на Индустриален холдинг България, чиито основни акционери са и собственици на Алианц България холдинг. И тази фирма е създадена специално за участие в процедурата за приватизация на Балканкар - Средец. За в. БАНКЕРЪ Богомила Христова, директор за връзките с инвеститорите, заяви, че холдингът открай време проявява интерес към машиностроенето и допълни, че негова собственост е ЗММ България, а това е най-голямата машиностроителна структура у нас. Тя допълни, че мотив за участие в тази процедура е развиване на бизнеса на дружеството, интересите на акционерите са насочени към каровия завод, а не към терените му.
Това че имотът на Балканкар - Средец се намира в центъра на София, е някакъв фетиш, заяви председателят на съвета на директорите на
ГТМ - Ангел Балевски
Красимир Дачев. Дружеството беше създадено специално заради тази процедура за приватизация, а негов собственик е Група технология на металите - Ангел Балевски Холдинг. Това е последната българска компания, която Агенцията за приватизация допусна за участие в конкурса за карния завод. Дачев допълни, че през миналата година дружествата, които управлява, са имали оборот 144 млн. лв. и евентуалното закупуване на Балканкар - Средец е естествено продължение на линията, която следва компанията. И Дачев е на мнение, че би било глупаво да се мести карният завод в друг град, тъй като в столицата има много квалифициран персонал. Финансирането на евентуалната покупка ще се осъществи чрез собствени средства и със заемен капитал.
Чуждестранният кандидат
А-ТЕC Industries AG
е международна индустриална група, чието седалище е в Австрия. Нейният бизнес е в сферата на задвижващата техника, строежът на различни съоръжения, както и производството на различни видове машини. Към края на 2004 г. в компанията са работили над 7000 души и е имала дъщерни дружества в Австрия, Германия, Швейцария, САЩ, Франция, Италия, Чехия, Словакия, Великобритания, Сърбия и Черна гора, Китай и Индия. Общият оборот на дъщерните дружества за 2004 г. е бил около 1 млрд. евро, а собственият капитал на групата е 90 млн. евро. А-ТЕC Industries е собственост на частните фондации на Мирко Кавац и Рони Пецик и на компанията на Кристиан Шмидт.
Крайният срок за подаването на офертите за Балканкар-Средец изтича на 13 април. Тогава ще стане ясно каква е цената, която са готови да платят шестимата кандидати за Балканкар-Средец и неговите имоти, които се намират почти в центъра на София. Може би този път приватизацията ще протече гладко, защото кандидатите са все известни имена в машиностроенето, а и техните представители увериха, че ще играят честно за каровия завод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във