Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Схемата за безвъзмездна помощ на малкия бизнес за справяне с COVID-19 няма да проработи с полза за него

На 15 април 2020 г.  Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане схема за безвъзмездна помощ  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".  Тази процедура има за цел да осигури оперативен капитал за микро и малки предприятия, за да се справят с икономическите последици от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Минималният размер на гранта на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева. Публичното обсъждане на схемата бе до 22 април. 

Това е единствената мярка на правителството, която предвижда безвъзмездна помощ за малкия бизнес, а не заемен ресурс, отбелязват от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Експертите считат, че по начина, по който е структурирана схемата, тя няма как да проработи реално за малкия бизнес и по-скоро ще доведе до разочарование у тези, които ще опитат, както и отваря възможност за злоупотреби от недобросъвестни кандидати с ценните особено в този момент европейски средства за бизнеса. 

Кое в схемата не може да проработи и ще доведе до провал:

Предвидено е дребният собственик на бизнес да кандидатства през неразбираема за него система – ИСУН, с формуляри и условия, които са непосилни за него като съдържание;

Очаква се дребният собственик да има квалифициран електронен подпис – това означава, че ще трябва да се оформят опашки пред издателите на електронни подписи;

Изисква се дребният собственик да се подпише под декларации за статута му по ЗМСП и по специфичното законодателство за еврофондовете, непосилни за разбиране от кандидата, под угрозата за връщане на 100% от помощта с лихви при деклариране на неверни обстоятелства;

-Заложено е да се кандидатства на база на оборот от последния месец и този за 2019 г., но без да има доказателства за това;

-Грантовете от 3 000 лв. до 10 000 лв. се харчат по преценка на кандидата – няма конкретизирани допустими типове разходи; 

-Размерът на грантовете от 3000 лв. до 10 000 лв. не може да има реален ефект за подкрепа на никой производствен бизнес

-Предполага се, че администрацията на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ има капацитет да се справи с непосилна задача:  да одобри средно около 25 000 кандидатури, подпише техните договори и плати до края на месец юни – това означава да одобрява по над 1 100 проекта на ден при кандидати, които не познават документите и ще се налагат допълнителни искания за документи и разяснения.  Това предполага капацитет на оценителна комисия от поне 550 души, което не е възможно за съществуващата администрация  на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ от 240 души, от които 40 имат експертната квалификация и длъжностна характеристика за оценка на проекти. 

На основата на всички тези фактори, БАКЕП счита, че схемата по-скоро няма да може да се реализира, като ще въвлече в допълнителни разходи малкия бизнес и ще му донесе разочарование в тази трудна за него ситуация, като ще е възможно да облагодетелства основно недобросъвестни консултантски компании, адвокатски кантори и счетоводни къщи, и да привлече злоупотребяващи кандидати.

БАКЕП предлага 10 промени в схемата, които да допринесат за това безвъзмездните европейски средства да проработят реално за малкия бизнес и за икономиката.

ОСНОВНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СХЕМАТА ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ:

-една схема за МСП регистрирани по ДДС, с по-големи грантове, която да им окаже реална подкрепа и да бъде по физическите възможности за управление на администрацията на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

-една схема за МСП, нерегистрирани по ДДС, с грант до 3000 лв. и изключително опростено кандидатстване и одобрение, която да се администрира на гише от Министерство на Икономиката като цяло, Министерство на туризма, ИАНМСП и други администрации.

 

Вижте приложеното писмо на БАКЕП

https://www.bakep.org/images/14-20/2020_04_22_BAKEP_MI_MS_Covid19_OPIK.pdf

Facebook logo
Бъдете с нас и във