Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СХЕМАТА ЗА БАРТЕРА ТОК-СТРОИТЕЛСТВО БИЛА СБЪРКАНА

Проблемите около спрения износ на български ток за Турция не се дължат на междуправителствената спогодба от 1998 г., а на изцяло сбърканата схема за реализация на залегналите в нея договорености. Това заяви пред БАНКЕРЪ член на правителствения екип. Според него дългосрочният договор за експорта на наша електроенергия е изгоден и за двете страни. При износа на ток за около 150 млн. щ. долара годишно чистата печалба на НЕК е между 50 и 70 млн. щ. долара (впрочем сумите, които компанията внася всяка година в хазната, са също между 50 и 70 млн. щ. долара). Анкара пък трайно решава проблемите си с енергийния дефицит, при това на една доста ниска средна цена. Закованите в дългосрочния контракт между НЕК и ТЕАШ стойности са 3.56 цента за киловатчас, но нищо чудно през следващия отоплителен сезон Турция да бъде принудена да внася значително по-скъп ток. Според висшия държавен чиновник спорът между София и Анкара лесно може да бъде решен, ако двата спорни обекта - изграждането на ХЕК Горна Арда и на отсечката Оризово - Капитан Андреево от автомагистрала Марица, бъдат поставени на чисто икономическа основа. Като се отчетат особеностите и при двата проекта и се разделят публичните от чисто фирмените инвестиции в тях. На практика проектът за хидроенергийната каскада Горна Арда включва строежа на язовирната стена, заедно с околната инфраструктура и изграждането на водноелектрическите мощности. И по своята същност, и съобразно преследваните цели, първото начинание е изцяло от обществен интерес. А електроенергийните мощност са обект на фирмена инвестиция, с определен срок на възвръщаемост и генерирана печалба. Общата стойност на цялото строителство е 300 млн. щ. долара, тоест по 150 млн. щ. долара за инфраструктурната и за енергийната част. НЕК може със собствени средства да изгради централата, а може да потърси и външен инвеститор, тъй като разделянето прави проекта за каскадата Горна Арда твърде ефективен. Според предварителните разчети цената на киловатчас при нея ще е между 4 и 6 цента. Налице е и кандидат за съинвеститор - италианската енергийна компания Енел. Изградените мощности (или част от тях) съответно ще бъдат апортирани в капитала на НЕК. Последното ще повиши не само кредитния рейтинг на електрокомпанията, но и на цялата ни енергийна система.Колкото до парите за публичната част от проекта (тази за язовирната стена и околната инфраструктура), те трябва да дойдат от държавния бюджет. Подобно решение не само че съответства на българското законодателство, но е и в интерес на страната. Възможно е част от бюджетното финансиране да е за сметка на намаляване на дължимия годишен данък от НЕК (със сумите за строежа на язовирната стена например). Такава схема бе използвана за разширяването на магистралната преносна мрежа на Булгаргаз, финансирано от транзитната такса. Има вариант и част от парите за строежа на пътищата около язовира и инфраструктурата да залегнат в разходната част на републиканския бюджет, в перо капитални разходи. А недостигът да се покрие от предприсъединителните фондове на ЕС.Ако смесеното дружество между НЕК и Джейлан холдинг изгражда тези обекти с бюджетни и европари, търговете ще са задължителни. Така ще отпаднат и всички подозрения във възможни злоупотреби и източване на средства.Същата схема може да се приложи и при магистралната отсечка Оризово - Капитан Андреево, като и тя се изгражда с пари от бюджета и от ЕС, и то по правилата на Закона за обществените поръчки и на Евросъюза. Сиреч при напълно прозрачни тръжни процедури за подизпълнителите. Същевременно нищо не пречи главният изпълнител да е онова смесено дружество между държавната Автомагистрали и Джейлан холдинг, което още чака регистрация. По този начин клаузите в двата междуправителствени документа, подписани през 1998 г., ще бъдат пунктуално изпълнени. А кабинетът в София ще отбележи отдавна обещавания плюс в оскъдния откъм инвестиции Родопски регион, чиито жители традиционно гласуват за коалиционния партньор ДПС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във