Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Схемата 60/40 е глътнала 1.5 млрд. лева

След промяната в дизайна на мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, средствата бяха насочени към най-засегнатите работодатели. Мярката си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда - от нейния старт до момента са изплатени над 1.5 милиарда лева за общо 13.3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители, обяви Националният осигурителен институт (НОИ). 

В свои анализ от НОИ напомнят, че от 1 юни тази година влязоха в сила промените в дизайна на мярката. Те направени, за да се насочат средствата към работодателите, най-силно засегнати от икономическите последствия от пандемията. Освен по-високите изисквания за минимален деклариран спад на приходите от продажби, бе въведен и диференциран интензитет на подкрепата в съответствие със спада на приходите от продажби.

Тези промени обаче съвпаднаха с период на икономическо оживление и отчетен ръст на брутния вътрешен продукт от близо 10% на годишна база. Независимо от промените в дизайна на мярката, не бе отчетено влошаване на показателите на пазара на труда, а точно обратното – ръст на наетите и намаляващ брой на безработните лица, регистрирани в Агенцията по заетостта. Затова комбинацията от икономически растеж и променени параметри на мярката 60/40 е довела до съществено намаляване на размера на изплатената финансова подкрепа. Намалението е резултат най-вече от по-малкия брой участвали работодатели, но и от по-малкия размер на подкрепата, падаща се на един работник и служител, отбелязват от осигурителния институт. 

"Профилът на работодателите, подкрепени по мярката за юни и юли, не е коренно различен от този по предишния дизайн на 60/40. Това може да се тълкува като показател, че промените в дизайна на мярката са се отразили по сходен начин за всички икономически дейности и групи предприятия", отчитат също от НОИ.

Най-много средства по схемата досега са получили от преработващата промишленост, търговията, транспорт, складиране и пощи, добивната промишленост, както и от, хотелиерството и ресторантьорството.

"През цялата 2021 г. най-голям дял от средствата са насочени към работодателите, осигуряващи 250 и повече работници и служители", се казва в анализа на НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във