Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Шел България" расте с наемане на обекти

Големите играчи на пазара на търговия на дребно с горива продължават да растат, но като наемат обекти на свои конкуренти. Последният пример за това "Шел България" ЕАД. Компанията получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да придобие контрол върху пет бензиностанции, които са собственост на „Стелла–Аруж“ ЕООД, „Европетрол“ ЕООД и „Европетройл“ ЕООД. Това ще стане по силата на договори за временно и възмездно ползване под наем за срок от 10 години, уточняват от регулатора. Срокът тече поотделно за всяка от бензиностанциите, които извършват дейност по търговия на дребно с бензин и дизелово гориво, както и съпътстващите ги продажби на напитки, хранителни и нехранителни стоки и отдаване под наем на търговски площи.

С тези търговски обекти "Шел България" ще продължи да развива своята дейност на пазара на търговия на дребно с автомобилни горива. Целта на концентрацията e, от една страна, постигане на по-висока степен на икономии, подобряване качеството на предлаганите автомобилни горива и на предоставяните услуги за крайни клиенти, характерни за обектите на "ШЕЛ", и от друга - генериране на достатъчна възвръщаемост за поддържане на високи нива на инвестициите.

Концентрация се осъществява в контекста на динамични промени в мрежата от обекти, предлагащи автомобилни горива под марката Shell.

Едноличен собственик на „Шел България“ ЕАД е нидерландското дружество "Шел Петролеъм" Н.В. - Холандия (Shell Petroleum N.V.). Краен собственик е публичното дружество "Роял Дъч Шел" Плс (Royal Dutch Shell plc), чиито акции се търгуват на фондовите борси в Ню Йорк, Амстердам и Лондон.

"Шел България“ ЕАД не контролира други предприятия на територията на България.

"ШЕЛ" е единственото предприятие от групата Royal Dutch Shell plc, което осъществява в страната дейности, свързани с търговия на едро и търговия на дребно с бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво, както и дейност по съхранение на бензинови и дизелови добавки за горива в данъчен склад. В страната няма други предприятия от групата, които да осъществяват някоя от тези дейности.

Основната търговска дейност на "Шел България" е търговия на дребно с горива посредством собствена верига от търговски обекти. Съгласно обичайната търговска практика, "ШЕЛ" осъществява като съпътстваща търговска дейност и опериране на търговски обекти, разположени в територията на самите бензиностанции, предлагащи храни, напитки и нехранителни стоки.

Доколкото част от бензиностанциите, брандирани Shell са оперирани от франчайзополучатели, "ШЕЛ" осъществява и ограничена дейност по търговия с горива на едро, като доставя горива от петролните бази на доставчиците на горива на "ШЕЛ" до независими дружества, които по договор за франчайз оперират бензиностанции под марката Shell,  с нает от "ШЕЛ" или с осигурен от клиента транспорт при строго спазване на правилата за безопасност и стандартите за качество на горивата.

Общият брой търговски обекти Shell на територията на страната е 105, от които 82 са собствени обекти, а 23 са с договор за франчайз.

С оглед реално извършваната дейност на участниците в концентрацията, може да се направи извода, че групата, към която принадлежи ШЕЛ, осъществява дейност, свързана с търговия на едро (само при доставки до франчайзинговите обекти) и търговия на дребно с автомобилни горива, а чрез бензиностанциите се осъществява търговия на дребно с автомобилни горива.

Концентрацията няма да доведе до промяна в предлаганите продукти/услуги в придобиваните бензиностанции.

Следователно може да се приеме, че в конкретния случай концентрацията ще окаже въздействие върху пазара на търговия на дребно с горива, на който е налице хоризонтално припокриване в дейностите на участниците в сделката.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във