Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕФЪТ НА ЗДРАВНАТА КАСА ИЗЛЪГА ЗА ВНОСКИТЕ

КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ, Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ НЕ МЪЛЧИ

Шефът на Националната здравноосигурителна каса д-р Бойко Пенков излъга за финансовото й състояние, и то след като е бил предупреден, че фактите не потвърждават думите му.
През последните 20 дни постъпленията от здравните вноски намаляват, обяви д-р Пенков в четвъртък. Той визира точно ударните дни на предизборната кампания през юни, когато експертите от царското движение атакуваха харчовете на касата и провежданата здравна реформа и обещаваха ревизия на финансите и сделките й.
С необоснованите си изказвания царските хора сеели смут, гражданите се колебаели дали да си плащат осигуровките, след като не се знаело какво ще стане с тази каса и ще я има ли въобще, обясни ситуацията Пенков. Намаляването на приходите пък поставяло под въпрос плащанията за докторите, които НЗОК, така или иначе, не може да спре. Бойко Пенков се закани да сезира главния прокурор, ако се окаже, че заради тези безотговорни приказки здравната система е дестабилизирана.
Самият шеф на касата обаче не подкрепи твърдението си за спада в приходите с абсолютно никакви цифри, защото... не разполагал с тях. До 15 дни ще имаме реален анализ от Националния осигурителен институт, тогава ще се види положението, каза той.
Вестник БАНКЕРЪ може да му услужи - ние получихме необходимите финансови отчети още в същия ден. И то точно от НОИ, който по закон събира и здравните осигуровки - от неговата централна сметка БНБ превежда парите в централната сметка на НЗОК. Нещо повече, часове преди изказването си Бойко Пенков е бил предупреден от експертите на НОИ, че техните официални данни не само не дават основание за подобно твърдение, но и направо го оборват.

Какво показва официалната справка на НОИ?

Данните сочат нещо съвсем различно - не само няма намаляване на постъпленията от здравноосигурителни вноски, а тъкмо обратното, има тенденция те непрекъснато да нарастват - заяви категорично пред в. БАНКЕРЪ Христина Митрева, главен директор на Главна дирекция Анализ, планиране и прогнозиране и главен актюер на НОИ. - Няма никакви проблеми със събираемостта, никаква контра не може да остане в НОИ, че не изпълняваме законовите си ангажименти.
От 1 до 20 юни включително получените в Националния осигурителен институт постъпления за здравни осигурителни вноски са 36.241 млн. лева. За първите 20 дни на май тази сума е 37.225 млн. лева. Разликата е по-малко от 1 млн. лева. Постъпленията средно на ден в НОИ обаче са около 1.1 млн. лева. С други думи, този недостиг може да се компенсира с превода само от един ден, така че той не е важен финансов показател.
Всъщност такъв недостиг няма. Събраните пари за първите 20 дни на май са при 17 работни дни. Сумата за юнската двадесетдневка обаче е при 14 работни дни. Това означава, че разликата в приходите се покрива от един ден, а има още два дни, обясниха чисто технологичния ред осигурителните експерти.
Отчетът за целия юни, който ще е готов в средата на юли, ще даде най-точна представа, но по досегашните данни е много рано да се твърди дали до края на месеца постъпленията ще намалеят, подчертават от ръководството на НОИ.
Още по-категорично оборват твърденията на НЗОК резултатите от предишните месеци, съобщи Христина Митрева. Отчетите от януари до май включително показват, че приходите в НОИ непрекъснато нарастват, хората спазват задълженията си да се осигуряват. При тази тенденция не би трябвало да се очаква, че постъпленията ще намалеят, коментира тя.
През януари 2001 г. общо от здравноосигурителни вноски в НОИ са постъпили 44 591 095 лева. През февруари има лек спад - 44 558 753 лв., защото в януарската сума влизат декемврийските плащания, когато се правят удръжки и от коледните заплати и годишни премии. След това кривата на постъпленията тръгва постоянно нагоре. През март те стават 47 113 370 лв., през април - 48 980 373 лв., за да стигнат 49 662 903 лв. за май.
Не отговаря на истината и аргументът на здравната каса, че по-малко плащат здравните си вноски особено гражданите, които се осигуряват за своя сметка - еднолични търговци, занаятчии, свободни професии. През май за здравни вноски от самоосигуряващите се в НОИ са дошли 6 229 213 лв., което е 180% спрямо януари 2001 година! През април тази сума е била 4 522 510 лв., а през март - 3 381 434 лева. През април и май приходите се покачват, защото тогава в отчетите влиза годишното изравняване на осигурителните вноски след подадените данъчни декларации.
Некоректно е обвинението към тази група хора, че се скатават, ако се погледне как са се издължавали и към социалното осигуряване. Техните вноски за ДОО също растат. През май общественото осигуряване е получило от тях 23 078 632 лв., през април - 14 619 697 лв., а през март - 1 1637 478 лева.
Няма проблеми със събираемостта - нещо повече, както вече в. БАНКЕРЪ писа, НОИ отсрочва своите вземания (вноските за пенсии, социалното осигуряване), ако фирмите веднага погасят задълженията си към здравното осигуряване.

Кой дестабилизира системата?

Изказванията на шефовете на касата, които не се основават на реални финансови показатели, са по-опасни за състоянието на здравната система и всъщност тъкмо те могат да я дестабилизират, коментираха за в. БАНКЕРЪ независими социални експерти. Подобно непремерено изявление от действащ управленец е наистина тревожен сигнал за баланса на системата. Точно то може да накара хората да не си плащат вноските, за да не се минат, след като други вече са се сетили да икономисват, както излиза от изказването на Бойко Пенков. По този начин сегашното ръководство на касата пък ще си търси и удобно алиби при неизбежните бъдещи контакти с новия правителствен екип, изтъкват запознати с управленските игри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във